Elhunyt Bohán Béla SJ, a szegedi jezsuita templom lelkésze

Hosszú, türelemmel és alázattal viselt betegség után, életének 87. évében, 2023. május 20-án, szombaton elhunyt Bohán Béla jezsuita szerzetes pap.

Utóbbi éveit a szegedi rendházban töltötte, és a helyi Szent József jezsuita templom kisegítő lelkészeként tevékenykedett. A Jézus Társaságába 68 éve, az illegalitásban lépett be, de sokáig nem működhetett papként. Rendtársai szerény, jóságos, imádságos emberként ismerték és tisztelték.

Bohán Béla 1936. január 3-án született Nyírcsaholyban. Tizennyolc évesen papnak jelentkezett, és 1954–59 között Budapesten, a Központi Szemináriumban tanult. Ez idő alatt, miután a kommunista államhatalom betiltotta a szerzetesrendek működését, 1955-ben, az illegalitásban lépett be a Jézus Társaságába. A szemináriumból politikai okok miatt elbocsátották, ezért hiányzó vizsgáit magánúton tette le. Zadravecz István püspök Budapesten, a Kassai téri Szentlélek-templomban szentelte pappá 1960-ban.

Mivel sehol nem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben, ezután egy évtizedes kántori szolgálat következett, mígnem végül 1971-ben az egri egyházmegyében, Mádon kapott kápláni megbízatást. 1972-től Sárospatakon, 1973-tól Sátoraljaújhelyen, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben Nyírszőlősre került plébánosnak, majd 1987-ben Maklárra. 1989-ben innen kárpátaljai misszióba ment: ekkor Rahón, majd 1991–2001 között Ungváron, 2001–2011 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Magyarországra, és haláláig Szegeden szolgált a helyi Szent József jezsuita templom segédlelkészeként. Temetéséről később adnak hírt.

Béla atya hivatásának története ezen a linken olvasható, a szerzetesrendek 1950-es szétszóratásának évfordulóján többek között vele készített interjú pedig ITT található.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír