Ezen oldal célja, hogy az érdeklődőknek információt nyújtson a Szeged-Csanád Egyházmegye lelkipásztorai és munkatársai által a kiskorúak védelmének érdekében követendő iránymutatásokról, az egyházi intézmények által biztosított képzésekről, valamint hogy platformot biztosítson a Egyházmegye hatáskörébe tartozó, különösen a kiskorúak és sebezhető személyek sérelmére elkövetett – vélt, vagy valós – visszaélések bejelentésére.

BEJELENTÉS

„Ma Isten népeként arra vagyunk meghívva, hogy testben és lélekben sérült testvéreink fájdalmát hordozzuk. Ha a múltban a szemet hunyás egy válaszmóddá válhatott, ma azt akarjuk, hogy a szolidaritás, a szó legmélyebb és leginkább követelő értelmében, váljék a jelen és a jövő eljárásmódjává, egy olyan környezetben, ahol a konfliktusok, a feszültségek és különösképpen a visszaélések áldozatai kitárt karokra lelhetnek, amelyek megvédik és megváltják őket fájdalmaiktól (lásd. Evangelii gaudium, 228.)”
– Ferenc pápa, 2018. augusztus 20-i levél

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben, az egyházmegye területén belül fordultak elő.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök a gyermekvédelmi ügyek vizsgálatával az alábbi bizottsági tagokat bízta meg:

  • András Katalin pszichológus
  • Kothencz János gyermekvédelmi szakértő
  • Dr. Kovács József bírósági helynök

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni? 

Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén, illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő.

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

  1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el
  2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel
  3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása

Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott

Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból

Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

Hogyan tehetek bejelentést? 

Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet:

– Az alábbi kitöltendő és beküldendő űrlapon: 

BEJELENTŐ ŰRLAP LETÖLTÉSE (DOCX) >>>

Az űrlapot erre az email címre kérjük elküldeni:

egyhazmegye@szeged-csanad.hu

Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg.

A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását.

– Levélben:

A bejelentést az Egyházmegye Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve az alábbi címre küldött levélben is megteheti:

Püspöki Hivatal, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

A levélben tett bejelentésnek is tartalmaznia kell az online bejelentő űrlappal kapcsolatos előírásokat.

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és amennyiben a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, a beérkezést követő 8 munkanapon belül kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése.

A bizottság – a dokumentálási kötelezettsége miatt – a panaszról feljegyzést készít, melyet a bejelentő és a szakértői csoport tagjai is aláírnak. Az aláírás által válik hivatalossá a bejelentés. A feljegyzés nem tartalmazhat tiltó kötelezettségeket a bejelentő számára.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

Szolgálatunk igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek.

A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a Egyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre az Egyházi Törvénykönyv 489. kánonja szerint. Ha azonban az ügy megkívánja, az anyag továbbítható a világi hatóságoknak.

Hol kérhetek további felvilágosítást? 

Az eljárással kapcsolatos további kérdéseket az egyhazmegye@szeged-csanad.hu
e-mail címen lehet feltenni.


TÁJÉKOZTATÁS

A témában alábbi megjelent hazai és külföldi irodalmat ajánljuk figyelmükbe:

Egyházi dokumentumok:

Ajánlott irodalom:


KÉPZÉSEK

A gyermek-és ifjúságvédelem témája fontos helyet foglal el az egyházi szolgálatra készülők (papképzés) és az egyházi intézményben dolgozók képzésében illetve továbbképzésében.
Ezen az oldalon a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos hazai illetve külföldi egyházi intézmények által szervezett képzési alkalmakat találják. A listát folyamatosan bővítjük.

1. Már megrendezett képzések, melyeknek szakmai anyagait ajánljuk:

2. Jelenleg is elérhető képzések, konferenciák:

 

Adatkezelési tájékoztató >>>