A kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A projekt címe: A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda tiszaszigeti székhelyének infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 493 745 875 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A kistelepülések iskolái nagyon ritkán engedhetik meg maguknak, hogy komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre, annak ellenére, hogy az iskola és az óvoda olyan alapvető intézmények, amelyek nélkül a település népességmegtartó ereje elvész. A projekt céljai a feladatellátási helyen fennálló problémák alapján kerültek meghatározásra, amely célok és tervezett tevékenységek összhangban állnak a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal.

Az egyházi tulajdonba visszakerülő ingatlanok, illetve az egyház által átvett köznevelési intézmények sokszor elavult, infrastrukturálisan rossz állapotú, energiahatékonysági szempontból nem kielégítő állapotban vannak, illetve a mindennapos testnevelés feltételeinek nem tudnak eleget tenni. Így a minőségi oktatás feltételei nem teljesülnek.

A projekt célja a fentiekhez igazodva a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, a mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A projekt operatív céljai között szerepel, hogy a projektben meghatározott elemeket az ütemterv betartásával és a költségterv túllépése nélkül hajtsuk végre, valamint olyan eredményt kapjunk, melyek elvárásainkban szerepelnek és hozzájárulnak távlati céljaink teljesüléséhez. További cél a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelési infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a mindennapos oktatási-nevelési tevékenység körülményeinek javítása, oktatásszervezési feladatok könnyítése. A fontos, hogy a projekt ne egy egyszeri fejlesztést jelentsen, hanem hosszútávú fenntartható fejlődést érjen el. A projekt hosszútávú célja a község és a térség fiataljai számára megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása, továbbtanulási esélyeik bővítése, szociális készségeik fejlesztése, elhelyezkedési lehetőségeik bővítése. Az intézmény meg kíván felelni minden olyan oktatáspolitikai célkitűzésnek, amelyet szakminisztériumi és kormányzati erők preferálnak, támogatnak és rendeletekben, előírásokban, útmutatásokban szabályoznak. Alapvető, hogy a gyermekeinket minden szakmai, törvényi követelményeknek megfelelő pedagógiai tervünknek megfelelően oktassuk. A projekt keretében a célok eléréséhez megvalósításra kerülnek az alábbi támogatható tevékenységek: (1) Az iskolához új tornaterem építése. (2) Sportudvar felújítása és bővítése.

 

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2023.08.25.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00052