EFOP –1.2.2-15-2016-00033

A projektben lehetőség nyílik olyan programok és rendezvények megszervezésére és lebonyolítására, amelyek elősegítik a projektben nevesített indikátornak minősülő 15-29 éves korosztály számára a közösségi aktivitást. A projektben 27 db eseményt valósít meg a Szeged- Csanádi Egyházmegye…

Bővebben

EFOP 1.3.5-16-2016-00888

A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembe vételével, a fiatalok, családok, fizikailag és szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségen belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget…

Bővebben

EFOP-3.2.3-17-2017-00064

A Szeged-Csanádi Egyházmegye, Magyarország harmadik legnagyobb területi kiterjedésű egyházmegyéje, a Kalocsa-Kecskeméti érseki tartományhoz tartozó 10 851 km2 nagyságú egyházi közigazgatási területet (Békés és Csongrád megye teljes területét, Jász-Nagykun-Szolnok megye egy részét) foglalja magában…

Bővebben

EFOP-4.1.5-16-2017-00071

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2012-óta működik a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában. A kistelepülések iskolái nagyon ritkán engedhetik meg maguknak, hogy komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre…

Bővebben

EFOP-5.2.2-17-2017-00126

Jelen projekt az ifjúságügy területére fókuszál, azon belül is a szabadidő hasznos eltöltésére, a vallás szerepére a fiatalok életében. A Kárpát-medence szomszédos EU tagállamaiban működő partnerszervezetek/ intézményekkel együttműködve, a helyzetértékelés során feltárt problémákra keressük a megoldást, jó gyakorlatokat és módszertanokat…

Bővebben

EFOP-3.2.5-17-2017-00026

A projektben lehetőség nyílik olyan programok és rendezvények megszervezésére és lebonyolítására, amelyek elősegítik a projektben nevesített indikátornak minősülő 15-29 éves korosztály számára a közösségi aktivitást. A projektben 27 db eseményt valósít meg a Szeged- Csanádi Egyházmegye…

Bővebben

EFOP-1.3.7-17-2017-00125

Az EU-s támogatás segítségével, a Szeged-Csanádi Egyházmegye (mint konzorciumvezető) és a “TANÍTSATOK” Egyházi Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához…

Bővebben

EFOP-4.1.5-16-2017-00052

A kistelepülések iskolái nagyon ritkán engedhetik meg maguknak, hogy komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre, annak ellenére, hogy az iskola és az óvoda olyan alapvető intézmények, amelyek nélkül a település népességmegtartó ereje elvész. A projekt céljai a feladatellátási helyen fennálló problémák alapján kerültek meghatározásra, amely célok és tervezett tevékenységek összhangban állnak a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal…

Bővebben