A projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási intézményeinek fejlesztése digitális pedagógiai módszertanok bevezetése révén

Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A szerződött támogatás összege: 85.000.000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szeged-Csanádi Egyházmegye, Magyarország harmadik legnagyobb területi kiterjedésű egyházmegyéje, a Kalocsa-Kecskeméti érseki tartományhoz tartozó 10 851 km2 nagyságú egyházi közigazgatási területet (Békés és Csongrád megye teljes területét, Jász-Nagykun-Szolnok megye egy részét) foglalja magában. Az Egyházmegye számos intézménye közül jelen projekt során a következők digitális pedagógiai módszertani- és eszközfejlesztését valósítja meg.

Intézményeink vezetőinek és pedagógusainak álláspontját ismerve hisszük, hogy a digitális kompetenciafejlesztés, a digitális oktatás színvonalának minőségi javítása joggal kap helyet és prioritást az egyes iskolák pedagógiai programjaiban, az oktatás mindennapjaiban. A digitális írástudás mára alapkövetelménnyé lett, annak versenyképes, korszerű oktatása egyben esélyteremtő hatású a sok hátrányos helyzetű térséget felölelő dél-alföldi régióban. Az új tudásanyagot és megközelítést igénylő komplex pedagógiai fejlesztő tevékenység, a modern eszközök és alkalmazások használat-orientált megjelenítése, az online térben végzett közös alkotómunka ösztönzése pedagógusaink részéről is erőfeszítéseket igényel, de a bevont tanítók és tanárok örömmel lépnek a tovább fejlődés útjára.

A projektben résztvevő intézmények:

  • Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium (5700 Gyula Kossuth tér 5.)
  • Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium (5751 Nagykamarás, Ady u. 1.)
  • Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.)
  • Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola (5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.)

Projektünk keretében a bevont iskolákban megtörténik a megjelölt digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű bevezetése és integrálása a pedagógiai programokba, az ehhez szükséges támogató eszközök beszerzése, a digitális munka értékelési kultúrájának meghonosítása, továbbá az érintett pedagógusok továbbképzése. A projekt szakmai tartalmát nemzetközileg bevált, kipróbált, bevizsgált, hazai szakmai szervezetek által is javasolt módszertanokra és eszközrendszerekre építjük, különös tekintettel a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztési területeire. A bevezetés, majd az alkalmazás időszakában kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő, SNI és BTM tanulókra, esetleges speciális igényeik kielégítésére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00064