Dispozíció 2024

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az alábbi személyi változásokat rendelte el 2024. augusztus 1-ei hatállyal az Egyházmegyében.


Kápláni kinevezések

Gáll Szabolcs újmisést a kisteleki Szent István Király Plébániára kinevezte káplánnak.

Aleksza Jánost köszönete nyilvánítása mellett felmentette kápláni beosztásából a kisteleki Szent István Király Plébánián, és kinevezte káplánnak az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániára.

Plébánosi és plébániai kormányzói kinevezések

Antal Imre plébánost köszönete nyilvánítása mellett felmentette a kisteleki Szent István Király Plébánia plébánosi beosztásából, és a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébániára helyezte plébánosnak, oldallagosan ellátva Hódmezővásárhely Szent István Király Plébániát is.

Németh László plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette a hódmezővásárhelyi Szentháromság Plébánia plébánosi beosztásából, és kinevezte Székkutas Szent Mihály Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva Mártély Szent Adorján Plébániát is.

Bajnai István plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette a hódmezővásárhelyi Szent István Király Plébánia vezetése alól, és kinevezte Újkígyós Szűz Mária Szent Neve Plébánia plébánosává, oldallagosan ellátva Szabadkígyós Szent Anna Plébániát is.

Illyés Zsolt plébánost, köszönete kinyilvánítása mellett felmentette az újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia plébánosi beosztásából, és kinevezte az üllési Páduai Szent Antal Plébánia plébánosává.

Olasz Attila plébánost, megköszönve eddig végzett munkáját, felmentette az üllési Páduai Szent Antal Plébánia plébánosi beosztása alól, és kinevezte plébánosnak Forráskút Urunk Mennybemenetele Plébánia plébánosává, megtartva a zsombói Kisboldogasszony Plébánia oldallagos ellátását is.

Amanso Brendan Chika prefektust, megköszönve a papnevelésben végzett munkáját, felmentette a szegedi Szent Gellért Szeminárium prefektusi beosztásából, és kinevezte a kisteleki Szent István Király Plébánia plébániai kormányzójává, oldallagosan ellátva a hozzá tartozó plébániákat és filiákat.

Dr. Fazakas Attila plébánost, köszönete kinyilvánítása mellett felmentette a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia és Szeged-Szentmihály Szent Mihály Plébánia lelkipásztori ellátása alól, megtartva a szeged-móravárosi plébánián eddigi megbízatását.

Kovács Zoltánt, római tanulmányaiból hazatért lelkipásztort kinevezte a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia plébániai kormányzójává, oldallagosan ellátva Szeged-Szentmihály Szent Mihály Plébániát is.

Dr. Janes Zoltánt betegszabadságáról visszatérve Dévaványára helyezte plébániai kormányzónak, a hozzá tartozó Ecsegfalva Jézus Szíve filiával együtt.

Czank Gábort köszönete kifejezése mellett felmentette Dévaványa Szent Anna Plébánia oldallagos ellátása alól.