A projekt címe: Fiatalokkal a keresztény Európáért

Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A szerződött támogatás összege: 49.500.986.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt az ifjúságügy területére fókuszál, azon belül is a szabadidő hasznos eltöltésére, a vallás szerepére a fiatalok életében. A Kárpát-medence szomszédos EU tagállamaiban működő partnerszervezetek/ intézményekkel együttműködve, a helyzetértékelés során feltárt problémákra keressük a megoldást, jó gyakorlatokat és módszertanokat. A legfontosabb problémák a következők:
(1) Kulturális értékvállság, globalizáció miatt a nemzeti identitás elvesztése (2) Virtuális kapcsolatok térnyerése, a személyes emberi kapcsolatok visszaszorulása, (3) kulturális és szociális devianciákkal kapcsolatos problémák megjelenése (4) ifjúsági életszakasz meghosszabbodása (posztadoleszcens),(5) a társadalmi kirekesztettség, (6) Veszélyek, amelyekkel szembe kell nézni a felnőtté válás átmeneti periódusában.
A projekt célja a fiatalok körében a keresztény és kulturális értékek megszilárdításának módszertani vizsgálata. A projekt részcélja megvizsgálni a Kárpát-medencei együttműködő partnerek módszertanát az intézmények, szervezetek ifjúságügyben végzett tevékenységét. Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése és adaptálása az Egyházmegye módszertanába, az ifjúságügyi szakemberek és közösségvezetők képzésével, valamint szakpolitikai-szakmapolitikai fejlesztési javaslatok megfogalmazása, jó gyakorlatok gyűjteményének összegyűjtésével. A célok eléréséhez határon átnyúló tapasztalat és módszertan cserét valósítunk meg, amelynek eszközei a szakmai konferenciák, workshopok, tanulmányutak. A projekt eredményeként elkészül egy” a szabadidő hasznos eltöltését és a személyes emberi kapcsolatokat promótáló ifjúságnevelési stratégiák nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat feltáró kutatás” 100-100 fős mintával, a kutatás eredményeiről szóló zárójelentés publikálásra kerül a támogatást igénylő honlapján. A projekt során 12 db workshop és 8 db hazai tanulmányút kerül megvalósításra. A projekt eredményei hosszútávon is hasznosulnak a nemzetközi és hazai kapcsolatok kialakításával és fenntartásával a projekt hozzájárul a hazai ifjúságügy módszertani innovációjához, így a társadalmi haszna egyértelmű.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 02.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00126