Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségépítő tevékenysége Békés megyében

A szerződött támogatás összege: 25 000 000.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembe vételével, a fiatalok, családok, fizikailag és szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségen belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget. A projekt keretein belül a célcsoport toborzása és bevonása; önképzés; generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása történik. Az önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése; valamint a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények és a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése mellett, szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése is elősegíti a közéleti szerepvállalást és érdekképviseletet.

A társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; továbbá a családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatását valósítja meg Békés megyében. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés. Ebben a család, illetve az aktív és összetartó közösségek képesek megvédeni a társadalmi leszakadástól a hátrányos helyzetbe került személyt, ezért fő cél a család intézményének megerősítése, továbbá a fiatalok, illetve az aktív idősek társadalmi aktivitásának növelése, illetve a helyi közösségek, kortárs csoportok fejlesztése.

Programjaik szolgálják mind új, összetartó közösségek megalakulását; mind pedig a társadalmi aktivitás megerősítését az önkéntesség elterjesztésével, valamint az előítéletek lebontásával. Emellett fontosnak tartja a helyi értékek megismertetését is elsősorban a fiatalokkal, melyek növelik a későbbi helyben maradás, és a régió, térség fejlődéséhez való pozitív hozzájárulás esélyét is. A helyi értékek megismerése, valamint az önkéntesség elterjesztése, a környezet megóvásának és fenntarthatóságának elmélyítése meglátásunk szerint együttesen képes, a fenti előnyökön felül elültetni a fiatalokban, valamint minden korcsoportban az öngondoskodás szemléletét is, és elősegíti a „fentről várt” segítség helyett a saját, kreatív megoldások önálló kidolgozását. Az esélyegyenlőség hangsúlyozásával, az érzékenyítő és tolerancia programokkal és hálózatok kiépítésével a jelen levő előítéleteket kívánjuk lebontani, míg a hagyományőrző valamint a más kultúrát bemutató rendezvényekkel erősíteni szeretnénk a magyarok összetartását nemzetiségtől, faji hovatartozástól, fogyatékosságtól függetlenül, ezzel elősegítve a társadalmi szolidaritás megerősödését és a társadalmi kohéziót is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.02.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00888