A kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A projekt címe: A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda ópusztaszeri telephelyének infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 381 782 455 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Egy oktatási rendszer méltányosságát azon tényezők minősége határozza meg, amelyek a rendszerben működő esélyegyenlőség és igazságosság feltételeinek széles körű biztosításáért felelősek. Méltányos az oktatási rendszer, ha minden egyes diákja számára – családi hátterétől függetlenül – biztosítja a jó minőségű oktatáshoz való hozzáférés esélyét.

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda székhelye Bakson található. 2011. szeptember 1-e óta az iskola és az óvoda fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Baks, Ópusztaszer és Tömörkény iskolája, óvodája és Pusztaszer iskolája alkotja a hét egységből álló intézményt. A települések iskolái, óvodái Csongrád megyében találhatók, egymástól 20 kilométeres körzetben. Jelenleg 8 évfolyamon 123 tanulóval és 12 pedagógussal működik az intézmény.

Jelen projekt keretében megvalósuló felújítás, bővítés és eszközbeszerzés jelentősen javítja a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6767 Ópusztaszer, Felszabadulás u. 22-26 című feladatellátási helyének oktatási környezetét. (1) Az iskolaépület jelenleg energetikailag korszerűtlen, annak külső felújítása, korszerűsítése szükséges. (2) Az iskola jelenleg nem rendelkezik megfelelő sportolásra helyet adó fedett helységgel, így a mindennapos testnevelés feltételei nem teljesülnek.(3) Az iskolaépület vizesblokkjainak és az iskola konyhájának burkolata elhasználódott, belső fal és padlóburkolatok cseréje szükséges (4) Az iskola eszközállománya jelentősen amortizálódott, az eszközpark cseréjére van szükség. A projekt keretében megvalósuló felújítási munkák elvégzése modern oktatási környezetet teremt, ami lehetőséget ad a kompetencia alapú modern tanításra, ami szignifikáns minőségbeli javulást jelent az intézmény oktatásának színvonalában. Az oktatási környezet fejlesztése javítja a diákok és a tanárok komfort érzetét, ami fokozza az iskola munkaerő megtartó képességét és a diákok tanulási motivációit.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00038