A kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A fejlesztéssel érintett szervezet: Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

 A projekt címe: Adottság és lehetőség” – tudatos pályaválasztás előkészítése és megvalósítása az iskolapadban és azon kívül

A szerződés támogatás összege: 65 870 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

EFOP-3.2.5-17-2017-00026


A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-3.2.5-17 felhívásban iskolai pedagógiai folyamatba ágyazott, az iskolában tanórán, vagy tanórán kívül, a tanév során megvalósított általános pályaorientációs tevékenységek és ismeretterjesztés zajlik köznevelési keretek között az 1-12. évfolyamon (az osztályfőnök/pedagógus/pályaorientációs tevékenységben érintett köznevelési szakember közreműködésével). A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

A projekt részcéljai:

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében. A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása. A projektben tervezett tevékenységek megvalósítása elősegíti a pályaorientációt, hiszen a tanulók olyan ismereteket sajátítanak el, amik érdekli őket, ezáltal belső indíttatásuk lesz, hogy a későbbiekben is képezzék magukat. Mivel ilyen tevékenységeket tervezünk megvalósítani, így hosszútávon hozzájárul projektünk az élethosszig tartó tanulás megerősödéséhez/térnyeréséhez.

A projekt szakmai tartalma:

  • Szakmai együttműködés A tanórán kívüli szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szakmai együttműködések piaci szereplők (vállalat, cég) bevonásával.
  • Rendhagyó, tematikus órák, találkozók: Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pedagógiai programja 95 1-12. évfolyamon, az életkori sajátosságok figyelembe vételével különböző foglalkozások megismerése, fizikai és szellemi tevékenységek bemutatása életszerűen, az adott foglalkozást folytató szakemberekkel.
  • Felsőoktatási intézmények meglátogatását tervezzük: A program évente 4 évfolyam tanulóit érinti és 3 kísérő tanár vesz részt a rendezvényen. Megvalósítása minden évben május végéig.
  • Saját intézményünkben szervezünk nyílt napot az általános iskolások számára Ezen a napon rendhagyó órákat, bemutatókat tartunk az MTMI témakörökhöz kapcsolódóan.
  • Internetes természettudományos versenyt szervezünk Békés megye 8. évfolyamos általános iskolai tanulói számára.
  • Természettudományos témahetet szervezünk, melyhez kapcsolódnak az MTMI kompetenciákat fejlesztő és MTMI életpályákhoz kapcsolódó versenyek saját tanulóink részére.
  • Matematika tantárgyhoz köthető kompetenciafejlesztő, digitális élménypedagógiára épülő versenyt szervezünk iskolánk 7-8. évfolyamos tanulói számára a matematika – informatika népszerűsítése céljából.
  • Több szakmaterületet érintő munkahely-bemutatások 96 • helyi (gyulai) és a megyeszékhelyen (Békéscsabán) található korszerűen felszerelt, munkalehetőséget biztosító cégek megismerése.
  • Pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök