A kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A projekt címe: A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda battonyai székhelyének infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 163 351 360 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2012-óta működik a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában.

A kistelepülések iskolái nagyon ritkán engedhetik meg maguknak, hogy komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre, annak ellenére, hogy az iskola és az óvoda olyan alapvető intézmények, amelyek nélkül a település népességmegtartó ereje elvész. A projekt céljai a feladatellátási helyen fennálló problémák alapján kerültek meghatározásra, amely célok és tervezett tevékenységek összhangban állnak a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal.

A projekt konkrét célja a mindennapos oktatási-nevelés tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, iskolaépületek energetikai hatékonyság és belső villamos és vízhálózatok szempontjából történő fejlesztése, korszerű tantermek és vizesblokkok létrehozása, a sportinfrastruktúra fejlesztése a sportpályák felújítása által. A projekt operatív céljai között szerepel, hogy a projektben meghatározott elemeket az ütemterv betartásával és a költségterv túllépése nélkül hajtsuk végre, valamint olyan eredményt kapjunk, melyek elvárásainkban szerepelnek és hozzájárulnak távlati céljaink teljesüléséhez. További cél a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelési infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a mindennapos oktatási-nevelési tevékenység körülményeinek javítása, oktatásszervezési feladatok könnyítése. A fontos, hogy a projekt ne egy egyszeri fejlesztést jelentsen, hanem hosszútávú fenntartható fejlődést érjen el. A projekt hosszútávú célja a község és a térség fiataljai számára megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása, továbbtanulási esélyeik bővítése, szociális készségeik fejlesztése, elhelyezkedési lehetőségeik bővítése. Az intézmény meg kíván felelni minden olyan oktatáspolitikai célkitűzésnek, amelyet szakminisztériumi és kormányzati erők preferálnak, támogatnak és rendeletekben, előírásokban, útmutatásokban szabályoznak. Alapvető, hogy a gyermekeinket minden szakmai, törvényi követelményeknek megfelelő pedagógiai tervünknek megfelelően oktassuk. A projekt keretében a célok eléréséhez megvalósításra kerülnek az alábbi támogatható tevékenységek: (1) Tornaterem felújítása és tornatermi eszközök beszerzése. (2) A vizesblokkok felújítása (3) kerítés és sportudvar felújítása. (4) Energetikai korszerűsítés.

A projekt befejezési dátuma: 2020. 07. 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00071