“Jelen program tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját”

Közös foglalkoztatás alapú kezdeményezés

A projekt célja a román-magyar határon átnyúló térség foglalkoztatásának javítása a hosszú távú kiegyensúlyozott munkaerőpiaci feltételek létrehozása által.

A projekt teljes költségvetése: 207.741,00 €.

A projekt  ERFA támogatás értéke: € 176 579,85

A projekt partneri együttműködés keretében kerül megvalósításra két fázisban.

Előkészítési fázis: 2018.október 1.- 2019. március 31. között

Együttműködő partnerek a projektben a következő intézmények:

Vezető partner: Szegedi Szakképzési Centrum

PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye

PP4: Homokhát Eurointegráció Kistérség-és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

PP5: Temes Megye

PP6: Temes Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara

A projekt fő tevékenységei a következők:

  • a szakképzés korszerűsítési feltételeinek megteremtése 5 képzési helyszín fejlesztése által
  • a célterület munkaerőpiacának feltérképezése, hálózatba szervezése és közös fejlesztése
  • közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és képzés terén

A projekt fő várható eredményei a következők:

  • jobb szakképzési feltételek
  • közös, határon átnyúló munkaerőpiac
  • az érintett intézmények hálózatának létrejötte
  • a határon átnyúló munkaerő mobilitásának fokozása