Felszentelték a felújított medgyesbodzási katolikus templomot

Medgyesbodzás emlékezett és ünnepelt vasárnap. A Szent István király templomban a reggeli misén emlékeztek az egy éve elhunyt néhai Varga Gábor polgármesterre. Ezt követően felszentelte a felújított templomot dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök.

A Medgyesbodzás központjában álló katolikus templom tornya messzire ellátszik. Az épület állapota megkívánta a felújítást, amire sokat vártak a helyiek. Néhai Varga Gábor polgármester és fia, képviselőként is sokat dolgozott azért, hogy Isten háza kívül s belül megújulhasson. A munkákat el is kezdték 2021-ben.

A Szeged–Csanádi egyházmegye területén a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű felhívás keretében 14 település temp­lomfelújítási pályázatát valósíthatták meg, közöttük volt a bodzási.

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök megemlékezett a volt polgármesterről, akivel  személyesen is sokat beszélgettek a felújításról.

– Szeretettel szolgálta a közösséget évekig Varga Gábor. Ő is biztos örülne a végeredménynek. Sikerült befejezni a munkákat, köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a forrást biztosították, akik a kivitelezést segítették. Az egész település javára készült el. Kívánom, hogy Isten áldása legyen a templomon s még inkább az egész településen, hogy összefogva, közösen tudjanak értelmes célokat elérni.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója úgy fogalmazott, minden fejlesztés fontos mérföldkő egy kistelepülés életében, a jövő építőköve.

– Különösen igaz ez a település lelkét képező épület megújulása esetén. Egy templom megújítása azt jelenti, Isten jelen van a településen. Akkor ott béke, jövő és fejlődés van. Kívánom, hogy a templom lelki megújulást is hozzon a községben élőknek.

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke is személyes élményeit elevenítette fel a volt polgármesterrel kapcsolatban.

– Azt tanultam tőle, hogy a ránk bízott települést mindenek előtt kell szolgálni. Ő kizáróleg ezt tartotta szem előtt. Ragaszkodott az érdekérvényesítéshez. Hálás vagyok, hogy róla is megemlékeztünk ma.

Az elnök beszélt arról is, hogy a vármegyei önkormányzat relikviaátadásra készül. Minden település első írásos emlékét kutatja egy levéltáros, oklevél készül, amit eljuttatnak minden településre.

– Bozos egyházas megye néven 1418. augusztus 24-én látható e község első említése. Ennek a helynek már akkor is volt s máig van temploma. Itt vagyunk, erő és akarat van az itt élőkben arra, hogy ez a templom megújuljon és szolgálja a következő nemzedékeket – tette hozzá.

Varga Gábor polgármester meghatódva idézte fel az édesapjával közösen végzett településfejlesztő munkát.

– Sokan kétkedve fogadták azt a tervünket, hogy forrást szerezve, megoldást találva, de szorgalmazzuk templomunk felújítását. Dr. Kiss-Rigó László személyesen jött el s győződött meg arról, hogy nem lehet elodázni a felújítást. És nekünk lett igazunk. Büszke vagyok arra, hogy óvodánkat is átvette az egyház. Itt, a szomszédban a parókia épülete is hamarosan megújulhat. De van még álmunk: szeretnénk egy gyönyörű óvodát. Ehhez remélünk támogatást –  fogalmazott a település vezetője.

A templomszentelés és a szalagátvágás után a temetőben tartottak megemlékezést néhai Varga Gábor polgármester sírjánál.

 

 

Forrás: beol.hu

Fotó: Für Henrik