Vízszentelést tartottak a Dómban

A napkeleti bölcsek példája nyomán Isten szüntelen keresésére biztatta prédikációjában a híveket Kondé Lajos, a Dóm plébánosa pénteken. Az esti szentmise keretében Vízkereszt ünnepén megtartotta a vízszentelés szertartását.

Tömjén illata lengte be a Fogadalmi templomot pénteken. Vízkereszt napján Jézus megjelenését ünnepelték a keresztények. Az esti szentmisét Kondé Lajos plébános celebrálta, az elején elvégezte a vízszentelés szertartását. Először hagyományosan sót szentelt a pasztorális helynök, amelyet aztán a vízbe vegyített, hogy valóban tartós, frissítő és életet adó legyen az a víz, amellyel a hívek megérintik homlokukat, és amellyel a házszentelések alkalmával a pap meghinti az otthonokat.

– Akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé, ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme, szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése – hangzott el az áldás szövegében, majd a plébános a padsorok között végigvonulva a frissen szentelt vízzel hintette meg a jelenlévő híveket.

Az evangélium a napkeleti bölcsek Jézus jászolához érkezésének történetét elevenítette fel. A bölcsek a csillagot követve Jeruzsálemben Heródes királynál érdeklődtek a zsidók újszülött királya után, akit szavaik megrémítettek, és arra kérte őket, hogy ha megtalálták, jelentsék neki. A három bölcs Betlehemben megtalálta a kis Jézust, aki előtt leborultak, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a Messiásnak.

Kondé Lajos prédikációjában Máté evangéliuma elhangzott részének két szintjét emelte ki.

– Az egyik a politikai színtér. Királyok jönnek látogatóba, ami megrémíti az uralkodó Heródest. A másik színtér Isten világa, egy lelki sík, amely nagyon sok üzenetet hordoz számunkra is. Mennyire más ez a két világ – mondta a plébános, majd Szent Ágoston szavait idézte. „Amennyire a mágusok vágyakoztak a Megváltóra, éppen úgy félt tőle Heródes”.

– Heródesben ott a kétszínűség, a félelem és a rosszindulat. Riválist lát a gyermekben. Az idegen mágusok a messiás királyt várják és fedezik fel Jézusban. Egy másfajta hatalomban reménykednek, Isten tervének beteljesedésében bíznak. A keresés egy minden akadályt leküzdő lendületet ad nekik. Két embertípus, két magatartás – magyarázta a plébános, majd a napkeleti bölcsek példájának követésére buzdította a híveket.

– A mágusok az útonlévő egyház megtestesítői is. Mindannyian keressük az Istennel való találkozást. Mindannyian úton vagyunk, és minden nap közelebb kerülünk ahhoz az Istenhez, aki békét és szeretetet akar adni a szívünkbe. A mágusokat, a kereső embert csak egy érdekli, hogy megtalálja és hódoljon a végtelen Isten előtt. Olyan valakit akar tisztelni, aki hatalmával az életet jobbá teszi, aki az emberek között visszaállítja az egységet, a békét. A mágusok megtalálták a gyermeket, a Messiást, és hódoltak előtte. Segítsen bennünket az Úristen, hogy mi is megtaláljuk őt, és tiszta szívvel tudjunk hódolni előtte életünk minden napján – fogalmazott prédikációjában a plébános.

 

 

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba