Szélesre tárjuk a szegedi dóm kapuját, mindenkit hívunk és várunk – Küszöbön a KATTÁRS

Szeged felkészült, napokon belül kezdődhet a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS), a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága és a Szeged-Csanádi Egyházmegye közös rendezvénye. Miért látogassunk Szegedre szeptember 22. és 25. között, mit láthatunk, tapasztalhatunk ott? Erről beszélgettünk Kondé Lajos pasztorális és Serfőző Levente oktatási helynökkel.

Programgazdagság, sokszínűség, jelenlét, személyesség, közösség, megszólítás és megszólíthatóság – e kulcsszavak mentén szervezte meg a KATTÁRS idei szegedi eseménysorozatát a pasztorális és az oktatási helynökség – kezdte beszámolóját Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke.

„Ezen a szeptemberi rendezvényen 10 helyszínen 40 programmal és 100 fellépővel várjuk az érdeklődőket. Nagy lehetőség ez a találkozásra.

A két utóbbi év után, melyekre rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, az emberek ki vannak éhezve a személyes találkozásokra. Jó együtt lenni, jó megmutatni a kincseinket, és azt, hogy milyen színesek vagyunk. A rendezvénnyel azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy Egyházunknak a különböző társadalmi csoportok sajátos igényeire megvannak a válaszai, és ma is vonzó módon tudja közvetíteni az örök üzenetet.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a szentmiséken mutatkozzunk meg. A KATTÁRS során a hangsúly a világban való jelenlétre esik, azokra a tevékenységekre, melyeket az Egyház végez. Ezek nemegyszer láthatatlanok, az emberek talán sokszor észre sem veszik, nem is tudják, hogy egy-egy szolgálat mögött az Egyház áll. A rendezvény résztvevőinek most szeretnénk megmutatni ezt a gazdagságot, és felkínálni, hogy részesedjenek belőle. Ugyanakkor semmiképpen sem akarjuk senkire ráerőltetni magunkat. Az eseményen ki-ki ahhoz léphet közelebb, ami megérinti.”

Serfőző Levente oktatási helynök találó képet alkalmazva úgy fogalmaz, a KATTÁRS tulajdonképpen egy katolikus svédasztal. Széles a választék, és itt mindenki belekóstolhat a neki tetsző programba.

A rendezvény hivatalosan 22-én kezdődik, de kapcsolódó programokkal már 19-étől várják a látogatókat.

A korábbiakhoz képest így idén egyhetesre bővült a programsorozat, amely az Egyház sokszínű arcát mutatja meg, s egyúttal az egységet is, amely e sokféleség mélyén rejlik.

A Pasztorális Helynökség szervezőmunkájának eredményeként kiemelkedő esemény lesz szeptember 23-án, pénteken a családokkal ünnepelt és értük felajánlott szentmise, valamint 24-én, szombaton a Dóm téri vásári forgatag, amelyet sok családi program kísér. „A családi misét úgy alakítjuk” – magyarázza Bucskóné Lehota Ágota és Gyurisné Hutter Katalin, a helynökség munkatársai, hogy az „valóban családbarát legyen.

Amibe csak lehet, bevonjuk a családokat, keressük a módját annak, hogy mozgósítsuk őket. Ez a szándékunk találkozott a főcelebráns, Marton Zsolt családreferens püspök elképzelésével, aki fontosnak tartja, hogy a család apraja-nagyja jelen legyen a szentmisén.”

Kondé Lajos a gyertyás körmenetet emeli ki: „A szentmise végén gyertyákat osztunk, és együtt vonulunk át a Dugonics térre, a dicsőítő koncertre. Krisztus világosságát kivisszük a templom falai közül; a fénnyel, amit a szentmisében megkaptunk, kimegyünk a városba” – mondja.

A szegedi KATTÁRS programfüzete IDE klikkelve érhető el.

Serfőző Levente megerősíti: „Tudjuk, hogy Szeged városában is missziós területen vagyunk, ezért is fontos a péntek esti esemény. Szinte történelmet írunk azzal, hogy a belvárosban nagyszabású, sokakat megmozgató dicsőítés lesz, amely nemcsak koncert, hanem egyúttal tanúságtétel a város szívében. A Dugonics téren az esti órákban jönnek-mennek az emberek, s közben találkoznak majd az evangéliummal, hol zenei formában, hol igenhirdetésben, máskor pedig egyszerűen csak azáltal, hogy látják, vannak keresztények, akik tudnak közösen imádkozni, együtt örülni. Az evangélium örömének továbbadása, ez a missziós karakter számomra nagyon fontos.”

A pasztorális helynök hozzáteszi: „Személyes benyomásokat szeretnénk adni az embereknek arról, hogy mivel foglalkozunk a hitbéli elköteleződésünktől indíttatva. Ezért különösen figyelünk a személyes jelenlétre, mozgósítjuk a munkatársainkat és az önkénteseinket, hiszen a helynökségnek és a kórházlelkészségnek is nagy a holdudvara.

Sok az önkéntes, akik egész nap a segítségünkre lesznek. Úgy gondolom, a résztvevők számára akkor érthető igazán egy ilyen rendezvény, ha mögötte személyesség van.

Kiadhatnánk egy könyvet az Egyház társadalmi szerepvállalásáról, mi azonban ehelyett inkább arra törekedtünk, hogy a járókelők találkozzanak azokkal az emberekkel, akik ezeket a szolgálatokat végzik. A személyes találkozások során lehet megéreztetni másokkal, hogy ki milyen alapról kiindulva dolgozik egy-egy feladaton.”

A két főszervező egyetért: a rendezvény csúcspontja valóban a szombati családi nap lesz, a Dóm téri forgatag. Kondé Lajos szerint a KATTÁRS azt hivatott megmutatni, hogy miként van jelen az Egyház a társadalom szövetében. Ezért a Dóm téren jelen lesznek a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő szervezetek és közösségek, és országosan képviseltetik magukat a szerzetesrendek és a különféle szervezetek, elsősorban olyanok, amelyek tevékenységük révén elviszik az emberekhez és a családokhoz azt a tanítást, amely alapján maguk is működnek.

A Dóm téri forgatag országos seregszemle lesz, mintegy 50 kiállítót várnak. Arra kérték őket, hogy interaktív tevékenységgel szólítsák meg a járókelőket. Serfőző Levente rámutat: erre az egész napos eseményre várják a legtöbb vendéget. Főként a családokat hívják, minden generációt megszólítva.

A változatos programok abba engednek majd betekintést, hogy mit jelent az Egyházban közösségben élni, elköteleződni egy küldetésben, és szolgálni.

„Nem elég, hogy az Egyházban megéljük a liturgikus, szakrális közösséget. A hívő életünket meg kell osztanunk másokkal is, ki kell vinnünk a világba, meg kell mutatnunk az embereknek” – mondja az oktatási helynök.

A színpadon bemutatkoznak majd a falvakban, kisebb-nagyobb városokban, illetve Szegeden működő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő oktatási intézmények. Jelen lesz a rendezvényen Szatymaz, Pusztamérges, Békéscsaba, Szentes, Szarvas, Hódmezővásárhely, Orosháza és természetesen Szeged is.

A Pasztorális Helynökség sátrában a gyerekeket játékkal, a felnőtteket beszélgetéssel várják. Bemutatkozik a helynökséghez tartozó Családközpont és a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat.

„Szeretnénk, ha megállnának beszélgetni velünk az emberek”

– mondja az oktatási helynök, majd megemlíti, hogy a programban helyi sajátosságnak számít az egyháztörténeti konferencia is. „Ezen a KATTÁRS gondolata találkozik a város történetével, kulturális és tudományos életével, és megmutatkozik, milyen eredményesen valósult meg az együttműködés a város, az egyetem és az egyházmegye között. Glattfelder Gyula püspök idejében az állammal karöltve, Klebelsberg Kunó közbenjárásával felépítették a Dóm teret, a dómot, az egyetemi épületeket, és Szeged életében helyet kapott az egyházmegye, a fogadalmi templom mint szakrális központ, és mint a város egyik legfontosabb szimbóluma, valamint az egyetem mint tudományos formáló erő. Mindez egybecseng a KATTÁRS eszmeiségével, kifejezi az együttműködésre, a közös gondolkodásra, a küldetésre irányuló készséget. Szeged és a KATTÁRS kapcsolatában ezért fontos a Megújulva megújítani címmel rendezett egyháztörténeti konferencia.”

Serfőző Levente rámutat: „A Katolikus Társadalmi Napok hamarosan tízéves múltra tekint vissza, de a katolikus jelenlét a társadalomban, az együtt gondolkodásra, az együttműködésre való készség több mint százéves. A század elején Európában sok ilyen kezdeményezés volt főként Francia- és Németországban, de a magyar katolikus egyház sem maradt le, sőt naprakész volt e téren. A Kalot mozgalomban, a katolikus szervezetekkel való együttműködésben, a katolikus nagygyűlésekben találjuk a mai KATTÁRS gyökereit.”

A KATTÁRS idén egybeesik a Szeged-Csanádi Egyházmegye alapításának évfordulójával és Szent Gellért ünnepével. Szerencsés együttállásnak lehetünk tanúi.

A KATTÁRS programja gazdagítja majd az egyházmegye Szent Gellérthez kapcsolódó ünnepeit, azok pedig szervesen kapcsolódnak az országos rendezvény alapgondolatához Szent Gellért püspök személye, a szerzetes, a tanító-nevelő, a tudós pap, az egyházszervező élete által. „Különleges lesz, hogy belső ünnepünkre ezúttal meghívunk mindenkit. Szélesre tárjuk a dóm kapuit, mindenkit hívunk és várunk.”

A két helynök végül rövid ízelítőt ad a programokból: Az eseménysorozat a szeged-csanádi megyéspüspök kezdeményezésére ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Szeptember 19-én 18 órakor Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke és Balog Zoltán református püspök vezetik majd a Dómban a szertartást, amely azt hivatott megmutatni, hogy az Egyház tud egységben gondolkodni és imádkozni.

A KATTÁRS nyitó szentmiséjére ugyanott szeptember 22-én 18 órakor kerül sor. A szertartás főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz.

Szeptember 24-én Kiss-Rigó László megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét Szent Gellért tiszteletére, másnap pedig Erdő Péter bíboros, prímás celebrálja majd a vasárnap délelőtti záró szentmisét.

KATTÁRS Kupa címmel a rendezvénysorozat történetében most először szerveznek bajnokságot a 13–14 éves korosztály számára, melyre szeptember 23-án kerül sor. Bálint Sándor néprajztudós, a „legszögedibb szögedi” életét és pályáját szabadtéri kiállításon ismerhetik meg az érdeklődők Szeged bevárosában, az Eötvös utcában, amelyet „Bálint Sándor sétánnyá” alakítanak. A teremtésvédelem témájához kapcsolódóan pedig a 2021. év természetfotósa, Daróczi Csaba képeiből rendeznek tárlatot.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban szeptember 19-én 17 órakor nyitják meg Simon András grafikusművész kiállítását. A tárlat felvonultatja azokat a műveket, melyeken az alkotó, a szeretet társadalmi megnyilvánulásainak formáit, az irgalmasság cselekedeteinek példáit dolgozza fel. A művésszel Thorday Attila újszegedi plébános beszélget. A szervezők azt remélik, hogy a rendezvénnyel az Egyháztól távolabb álló embereket is meg tudják szólítani. A könyvtár egy könyvbemutatónak is otthont ad: szeptember 23-án Horváth Gábor A magyar katolicizmus reménységei című, a dóm és a Dóm tér művészettörténetét feldolgozó kötetét ismerheti meg a közönség. A könyv a szegediek életéhez spirituálisan és kulturálisan is szorosan kapcsolódó két helyszínt hozza közel az olvasókhoz, a Katolikus Társadalmi Napok üzenetét is kiemelve.

Szeptember 20-án az etikus kereskedelem lesz az egyetemisták számára szervezett interaktív előadás témája. Ezen a napon nyitják meg Érszegi Márk Aurél Magyar katolikus jelenlét a világban című kiállítását is, amely azt mutatja be, hol és milyen módon voltak jelen magyar katolikusok történelmünk ezer éve során, és miként gazdagította ezáltal a világ történelmét a magyarság. Az egyházi szakkollégiumok hallgatósága számára 20-án szakmai estet tartanak a Hungary Helps programról. Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára beszél majd arról, hogy milyen társadalmi vetületei vannak a programnak, hogyan lehet kapcsolódni hozzá, és mit jelent a jövő generációja számára. Szeptember 21-e az egyetemistáknak kínál gazdag programot. A számukra rendezett tanulmányi nap témája a hit és a tudomány lesz.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír