A fiatalok mellett kőkemény megküzdési helyzetekben – Bemutatjuk a szegedi Forráspontot

A fiatal felnőtteket megszólító szegedi Forráspont Lelkigondozói Szolgálat vendégei voltunk. Kik milyen problémákkal veszik igénybe a segítő beszélgetést, mit ad nekik az ötalkalmas, térítésmentes egyéni kísérés? – Erről beszélgettünk a szolgálat munkatársaival.

Szeged központi tere, a Dugonics tér a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági életének is a központja. Az itt álló Katolikus Ház épületegyüttese ad otthont a Forráspont Lelkigondozói Szolgálatnak. Az alagsorban helyet kapott szobába fényt visznek a napsárga falak. Az egyik sarokban két fotel, köztük kis asztal mécsessel és papírzsebkendős dobozzal. Ez utóbbi elmaradhatatlan – utalnak rá a munkatársak, hogy az itt zajló mély beszélgetések általában megindítják a könnycsatornákat.

Serfőző Levente, az egyházmegye ifjúsági referense és oktatási helynöke; Tajti Péter, a szolgálat vezetője; Gellén-Kunos Margit és Keszeli Ilona koordinátorok fogadnak minket. Az EFOP-pályázat keretében létrehozott Forráspont hároméves története azt mutatja, hogy fontos szükségletre éreztek rá alapítói.

Serfőző Levente úgy érezte, a szentgyónás, lelkivezetés miatt hozzá fordulóknak életvezetési segítségre van szükségük, s az a segítség, amit ő adni tud nekik, kevés. Ezért kezdtek munkatársaival gondolkodni, hogyan tovább. „Imádkoztunk ezért a szándékért. Alig egy-két hónap telt el, és megkeresett minket az egyházmegye pályázati referense, tudunk-e valamit kezdeni egy tanácsadói szolgálat létesítésére kiírt pályázattal. Mi éppen ezért imádkoztunk.” Így adták be 2016-ban a pályázatot, és állt fel a szolgálat 2017 tavaszára.

Eltelt a finanszírozott három év, a munkatársakat most az a szándék hajtja, hogy megtalálják a pályázati fedezet megszűnte után is a fenntartás lehetőségét.

A Forráspont sok szálon válaszol a mai ember lelkigondozási, életvezetési igényére: a segítő beszélgetés, egyéni kísérés mint fő szál mellett szerveznek különböző tematikájú önismereti csoportokat, tréningeket; tartanak kurzust a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán, Mindennapi pszichológia címmel. A heti rendszerességgel felkínált „Térj be órák” idején bejelentkezés nélkül nyújtanak azonnali segítséget.

A három év alatt keresettek lettek, Szegeden referenciaponttá váltak. A kapacitásuk hónapokra le van fedve, a tavalyi stresszkezelés programra több mint száz jelentkező közül kellett kiválasztaniuk az egy csoportnyi résztvevőt.

A Forráspont fiatal felnőtteket szólít meg, elsősorban a 18-30 éves korosztályt. Az egyéni kísérés folyamán egy naptári évben öt térítésmentes alkalmat biztosítanak számukra. Az első, ismerkedő beszélgetésen a koordinátorok fogadják az érdeklődőt, és problémája függvényében biztosítják számára a segítőt, a pszichológust, családterapeutát, mentálhigiénés szakembert. „Széles körű külső szakembergárdával dolgozunk, így minél inkább a problémának megfelelő választ tudunk nyújtani” – mondja Tajti Péter.

Népszerű Mindennapi pszichológia kurzusuk bár kreditet nyújtó kurzus, elérhető mindenki számára, és a sokakat érintő témáknak köszönhetően (személyiség, értékrend, kommunikáció, párkapcsolat, családmodellek, szülőkről való leválás, családtervezés, karrier/család) városi rendezvénnyé nőtte ki magát.

A Forráspont széles kapcsolati hálóval rendelkezik. A vezető, Tajti Péter révén, aki az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodavezetője, kapcsolódnak össze az egyetemmel. Serfőző Levente atya a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola felé biztosítja az utat. Jó az együttműködésük a szeged-alsóvárosi Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozó Szolgálattal. Tevékenységüket támogatja a hat szegedi egyházi egyetemi kollégium, ahol rendszeresen szerveznek lelkinapokat, tréningeket.

Igyekeznek összegyűjteni a jó gyakorlatokat, fontos számukra a nagy kapcsolati háló kialakítása. „Úgy gondolom, fontos, hogy a Forráspontban nagyon jó szakemberek kapcsolódnak hozzánk. Konstruktív párbeszédet tudunk folytatni a fiatalokat érintő nehézségekről” – dicséri Tajti Péter az együttműködést.

Keszeli Ilona elmondja: „A kezdeti építkezés meghozta az eredményt. Egyre többen keresnek fel minket olyanok, akiknek barátja, ismerőse járt nálunk, és megerősödve ment el tőlünk.” „Nagy az érdeklődés, bebizonyosodott, hogy a fiatalokban óriási az igény, hogy problémáikkal szakemberekhez forduljanak” – teszi hozzá Gellén-Kunos Margit.

A szolgálat elkötelezett a keresztény értékek mellett, de munkatársai hangsúlyozzák: segítségüket világnézeti hovatartozástól függetlenül bárki igénybe veheti. Itt biztonságos és bátorító közeg fogadja a fiatalokat, meghallgatásra találnak, bármilyen életkérdéssel érkezzenek. Mindazonáltal sok egyházi iskolából kikerülő fiatal keresi fel őket. „Nekik fontos, hogy valaki megértse, ugyanazt a nyelvet beszélje, mint ők. Kikerülnek a nagyfokú védettséget nyújtó iskolából, megélik, mekkora az új közegben a kontraszt. Van, aki csalódásként éli ezt meg, van, aki a szabadság kitárulásaként, és van, aki nem találja meg a helyét. Keresik, hogyan tudják egyeztetni hitükkel, hogyan éljenek a nagy szabadsággal. Van, aki nehezen húzza meg a saját határait, látok számtalan példát, ahogy ezeket átlépik – tapasztalja Margit volt tanítványai körében. – Számukra nagy előny a mi keresztény hátterünk.”

A leggyakoribb problémák között vannak a szorongás, a párkapcsolati nehézségek, az alvászavar, a családi problémák, a leválás, önállósodási vágy. Sokan jönnek hivatástisztázó kérdésekkel, felülvizsgálják a gyakran szülői hatásra hozott választásukat. Nem ritkán fogalmaznak meg veszteségeket: megszakadt barátságok, a „nem a helyemen vagyok” állapotból fakadó váltás veszteségeit. Ezek is okozhatnak szorongást, melyet a fiatalok szeretnének feldolgozni, megszüntetni – magyarázza Ilona.

Az öt alkalom alatt komoly önismereti munka zajlik. „Amint megtapasztalják az elfogadást, nyitottságot, figyelmet, egyre jobban ráteszik magukat. Tőlünk mindig megkönnyebbülten mennek ki” – mondja Ilona. Péter rámutat: „Nem az a cél, hogy kapaszkodót adjunk a fiatalok kezébe. Beleütközünk elvárásokba, hogy receptet, tanácsot, megoldást adjunk. De nem ez a feladatunk. A fiatalokat tudatos önismeretre kell nevelni. Arra kell őket megtanítani, hogy legyen bennük igény önmagukra ránézni, kérdéseket feltenni önmaguknak önmagukról. Nagyon jó, ha az önismeret összekapcsolódik az istenkapcsolattal, amikor nemcsak az az erőforrás, hogy hiszek önmagamban, hanem az is, hogy hiszek Istenben.”

A szakember megállapítja: a beszélgetés akkor jó, ha feltárja az ember számára saját erőforrásait. A fiatalokat gyakran problémaként kezelik, nem pedig úgy, hogy ők erőforrások. Holott ők a jövő meghatározó szakemberei, családapái. A beszélgetés abban támogatja a fiatalt, hogy ráébreszti: megvan benne az erőforrás, és megerősíti, hogy jó úton jár, amikor odaszánta az időt, hogy ránézzen életére. „Mindannyiunknak vannak foltjai, fejlesztendő területei, szerencsés, ha egy szakemberrel tudunk szembenézni ezekkel. Ezt az élményt akarja megadni a Forráspont. A beszélgetés segíti a fiatalt, hogy tudatosabban nézzen magára, és kap egy erős alapot abban az élethelyzetben, amikor megküzdési stratégiákat kell kialakítania, hiszen alapvető kérdésekkel áll szemben: megtalálom-e a hivatásom, meg tudok-e állni a pályán, meg tudom-e találni a páromat. Kőkemény megküzdési helyzetek ezek, amiben ki-ki különböző szinteken áll, és szembesül elakadásokkal.”

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír