Vallásközi beszélgetés az új zsinagógában

Különleges kerekasztal-beszélgetésre várták az érdeklődőket vasárnap délután a szegedi új zsinagógába, ahol különböző vallások, felekezetek képviselői jártak körbe fontos témákat. Például azt vitatták meg, hogy társadalmi kérdésekben állást kell-e foglalniuk az egyházaknak, felekezeteknek.

 

Május elsején Vallásközi beszélgetések címmel rendeztek ke­­rek­asztal-beszélgetést Szegeden, az új zsinagógában. Az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért öt egyház képviselőjével 2021 augusztusában rendezett először fórumot, aminek akkora sikere volt, hogy most más té­­mákkal megismételték.

A beszélgetés résztvevői a kö­vetkezők voltak: Grantha-raja Dasa (Gál Tamás), a Magyarországi Krisna tudatú Hívők Közösségének helyi közösségi vezetője, ifj. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szegedi lelkésze, Juhász András református lelkipásztor, Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője, Kondé Lajos pasztorális helynök, a dóm plébánosa és Tokics Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a Hetednapi Adventista Egyház képviseletében.

 

A moderátor Dési János volt, aki azzal a kérdéssel kezdte, hogy vajon mennyire fontos, hogy társadalmi kérdésekben állást foglaljanak az egyházak, és ez mennyire része a felekezeti életnek.

 A hívők társadalmi problémáival foglalkozni kell, mert aki éhezik, az nem vesz magához lelki táplálékot – mondta Gál Tamás, aki kiemelte a krisnás ételosztásokat, mondván, kötelességük, hogy gondoskodjanak azokról, akik a közösség tagjai.

 Fontos, hogy ne éreztessük azt, hogy mindent ingyen adunk, azaz ne kegyelemkenyéren tartsuk a rászorulókat, munkát kell nekik adni, hogy meglegyen az önbecsülésük – fogalmazott Kendrusz Attila.

Kondé atya egy kenyérszaporításkor elhangzott jézusi mondást idézett: ti adjatok ne­­kik enni.

 Ez a mondat végigkíséri a katolikus egyház életét. A szolgáló szeretet több formában jelen van a katolikus egyházban – mondta.
A beszélgetésen még olyan fontos témákat érintettek, mint az öngyilkosság megítélése, a fogyatékosság, a környezetvédelmi szerepvállalás, a generációs problémák léte, azok megoldása, kezelése az adott valláson belül, valamint a házasság és a káros szenvedélyek.

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Frank Yvette