Kisbúcsúi ünnepi szentmise és zenés áhítat

2021. október 16-án tartották az első kisbúcsúi ünnepi szentmisét a lőkösházi Fatimai Szent Szűz-templomban, amely a fatimai jelenések utolsó, kilencedik csodás jelenéséhez, az ún. napcsodához kötődik. Az ünnepi szentmisén az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia ifjúsági zenekara és kórusa látta el a liturgia egyházzenei szolgálatát.

Az ünnepi szentmisét Ft. Fazakas Gusztáv József plébános celebrálta. Az atya a szentbeszédben hangsúlyozta, hogy a fatimai pásztorgyermekek által az egész emberiség számára a Boldogságos Szűzanya nem a fenyegetőzés, hanem Istenanyai szívének szeretetteljes intelme által nemcsak a XX. század, hanem nekünk, a XXI. században ma élő emberiségnek is ugyanazt akarja tolmácsolni, mint azt 1917-ben tette, hogy ti. az engesztelő imádság által az élő hit erejének kegyelmével Isten nem elveszíteni, hanem megmenteni kívánja Szent Fia által a Szentlélekben mindnyájunk életét. A Szűzanya anyai pártfogása által meg kell tanulnunk és meg kell élnünk személyes életünk jól felépített komfort zónájának tudatos elhagyását, amely lépés a másik ember személyéhez való közeledésünket és az Istentől való megszólítottságunk tudatában a másik embert megszólítani képes magatartásunkat kell, hogy jelentse azáltal, hogy az Isten irántunk való emberszeretetét a felebarát iránti szeretetben tovább élhetjük, mint viszontszeretetet a minket végtelenül szerető Isten személye iránt. Kilépni jól körülbástyázott komfortos életünkből kockázat- és áldozatvállalást jelent, de megkaptuk a Szentlélektől a Szűzanyával a bátorság lelkét ahhoz, hogy minden félelmünk legyőzése által valóban az evangélium Krisztusát és Krisztus evangéliumát közvetíthessük személyes életünk által, amely só és kovász abban a társadalomban, amely vágyik az isteni szeretet által megélt felebaráti szeretetre, de sokszor gyenge ahhoz, hogy tudatosan és nyíltan felvállalja. A Szűzanya felvállalta és elvállalta Isten üdvözítő akaratát az egész emberiség javára, Istenanyai pártfogását kérve nekünk is ugyanazt kell tennünk fenntartások nélkül felvállalni tudatosan azt, hogy Krisztushoz tartozunk, és ha ezt megtesszük, akkor valóban építjük azt a közösséget, amelynek alapja a Szentháromságos Egy Isten.

Az ünnepi szentmise keretében plébános atya megáldotta a 2. ütemben elkészült festett fakazetta sorozatot, amely immáron 36 db festett fakazettából tevődik össze. A szentmise végén hálatelt szívvel mondott köszönetet a Békés Megyei Népművészeti Egyesület Bútorfestő Szakosztály valamennyi tagjának, akik a fent említett festett fakazetták alkotói. Valódi értékmentés és átörökítés történt, hiszen a szentsimoni templom XVII. században készült festett fakazettái inspirálták az alkotókat arra, hogy egyfajta átdolgozott változatát jelenítsék meg a lőkösházi katolikus templom kórus homlokzatának kazettáin. Gusztáv atya megköszönte a lőkösházi hívek nagylelkű gazdag sütemény adományát, valamint a jaminai Zenebarát – Felebarátok Közösségének a magyar szentek életét bemutató és életszentségüket dicsérő himnikus zenés áhítatát, amely összeállítással megörvendeztették a kedves híveket. Továbbá köszönetét fejezte ki az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia ifjúsági zenekarának és kórusának a szentmisében nyújtott színvonalas zenei szolgálatáért, valamint mindazoknak az eleki és lőkösházi testvéreknek, akik az előkészületekben segítettek. A kedves hívek búcsúfiát is vihettek magukkal haza, amelyet az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia Paplak-kerti Manufaktúrája biztosított.

Istennek legyen hála! Fatimai Szent Szűz könyörögj érettünk!