A Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Bíróságának találkozója

Mivel az egyházmegyei bíróság működése lényegileg okitatok szintjén valósul meg, csak a három bíró találkozik egy ítélet meghozatala kapcsán, szükséges, hogy a bíróság összes tagja évente legalább egyszer összejöjjön, a minél hatékonyabb működés elősegítése érdekében. Július 14-én dr. Kovács József bírósági helynök vezetésével az egyházmegyei bírók, a kötelékvédő, két ügyvéd, az ügyhallgató és a jegyző részvételével tanácskozásra ült össze a Püspöki Bíróság a püspöki székházba.

A bírósági helynök az ügyhallgatók pontos munkájára hívta föl a figyelmet, mely nagyban elősegíti a bírók munkáját. Szükség van arra is, hogy az ügyhallgató, ha szükséges a megadott kérdéssortól eltérjen a körülmények jobb megismerése érdekében. Gondot jelent, ha olyan tanút jelölnek meg a felek, aki nem ismeri igazán az adott házasság történetét. A helynök felhívta a figyelmet a Ferenc pápa által kiadott „Mitis Iudex” kezdetű motu proprióra, melyben többek között a Szentatya, mint legfőbb törvényhozó lehetővé tette a tanúk számára a szavahihetőségük igazolását, mely alapján a vallomásuk teljes bizonyító erővel rendelkezhetnek. A felvetett témákat a bíróság tagjai egymás között megtárgyalták.

A bírósági helynök a házasság színlelésével kapcsolatban néhány helyzetre hívta föl a munkatársak figyelmét és megfelelő irodalmat is ajánlott ebben a témában.

A bíróság ügyvédje elmondta, hogy összeállított egy listát azokról a dokumentumokról, melyeket egy házassági per kapcsán az érdeklődőknek be kell szerezni és be kell nyújtani a bíróságnak. A helynök ígéretet tett, hogy ezt a dokumentumot továbbítja a lelkipásztoroknak, valamint az egyházmegye honlapjára is fölteszik az Egyházmegyei Bíróság oldalán.

A mindenki számára hasznos továbbképzés munkaebéddel zárult.