A Homokhátság esperesévé nevezték ki Joó Balázst

Fogtechnikusnak készült, aktívan teniszezett, néptáncolt és versenytáncolt, majd az 1996-os hamvazószerdai szentmise megváltoztatta az életét. 13 éve Mórahalom plébánosa, vízkereszt ünnepén nevezte ki Kiss-Rigó László megyés püspök a Kisteleki Espereskerület esperesévé.

Korábban bemutattuk már la­punkban Joó Balázst, aki a szegedi Deák Ferenc Gimnázium elvégzése után fogtechnikusnak tanult, és a versenytáncban is sikereket ért el.
– Sosem felejtem el 1996 hamvazószerdáját, amikor a dómban ministránsként a mise alatt meghallottam Isten hívó szavát. Ekkor mérhetetlen boldogság szállt rám – emlékezett vissza a sorsfordító eseményre Balázs atya, aki a misét követően negyven nap elmélkedés után mondta ki az igent a papi hivatásra. Joó Balázst Kiss-Rigó László megyés püspök helyezte a Békés megyei Csanádapácáról Mórahalomra 2007-ben. 13 év szolgálat után a közelmúltban a Homokhátság esperesévé választották.

– Soós János esperes utóda lettem. Tizenhét, többségében homokháti település tartozik a kerülethez. A püspök múlt év őszén megkérte a kerület papjait, hogy titkos szavazással ajánljanak esperest. Örülök a kinevezésnek, mert így hivatalból is tudom segíteni a környékbeli papokat. Nem számítottam rá, teljesen váratlanul ért, meglepett – fogalmazott.

A Homokhátság új esperese el­­mondta, azért is nagy öröm számára a kinevezés, mert össze­­tartó espereskerületről van szó, a térség papjai egy ba­­ráti kört alkotnak.
– A hivatalos eseményeken kívül baráti beszélgetésekre is összejárunk, nálunk ez hagyomány. Szeretünk színházba járni, meghívjuk egymást a település búcsúünnepeire, kü­­lönösképpen a Szent István kenyere homokháti ünnepre – mondta el a Délmagyarországnak Joó Balázs.

Papi tisztség
Az esperes egy papi tisztség a keresztény egyházszervezetben. Az esperes az a pap, akit a megyés püspök az esperesi kerület élére, meghatározott időre nevez ki. Az esperes kötelességei és jogai: az esperesi kerületben a lelkipásztori munkát összehangolni, felügyelni a templom, a plébánia és a liturgia rendjét, valamint a papság fegyelmét, továbbképzéseket szervezni, az adminisztrációt ellenőrizni. A papság személyes ügyeinek megoldásá­ban segítséget nyújtani. Az esperes köteles a plébániákat látogatni a megyés püspök útmutatásai szerint.

Forrás: delmagyar.hu