Aratóünnepet rendeztek a zákányszéki templomkertben

Kalásztűzéssel indult és az új kenyér megáldásával, valamint szeretetebéddel zárult a zákányszéki aratóünnep vasárnap. A szentmisét Galaczi Tibor piarista szerzetes, pszichológus celebrálta, aki prédikációjában az irigységtől való tartózkodásra és a hálaadásra buzdította a híveket.

A Szentháromság templom árnyas kertjében rendezték a zákányszékiek hagyományos aratóünnepüket vasárnap. A szentmisére érkezők ruhájára kalászt tűztek, amely egyszerre szimbolizálja minden esztendőben a bőséges termésért való hálaadást, valamint a közösségi összetartozást.

Az ünnepi szentmisét Galaczi Tibor piarista szerzetes, középiskolai tanár celebrálta, aki éppen egy nappal korábban vette át pszichológusi diplomáját a szegedi egyetemen. Prédikációjához is tanulmányaiból merített ihletet. Melanie Klein osztrák pszichoanalitikus elméletét idézte, aki azzal foglalkozott, hogyan alakul ki a gyermekek érzelmi világa. Az ember kétféle, nagy érzelmi állapotát különböztette meg, az irigységet és a hálát. Előbbi a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság tapasztalatainak egyenes következménye, míg utóbbi akkor jelentkezhet, ha a gyermek megkapja a kellő szeretetet és gondoskodást, amit igényel. A szerzetes kiemelte, ez a két nagy érzelmi állapot az embert egész életén át képes végigkísérni. Előbbi elutasítására, utóbbi gyakori alkalmazására buzdította a híveket, majd hálát mondott az aratóünnep alkalmával a táplálékért, amelyet Isten biztosít az ember számára.

A szentmise után a zákányszéki Parasztkórus adott műsort a megjelenteknek, amely során egyházi dalcsokrot adtak elő. Majd Matuszka Antal polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki a nemrég megújult templom szépségét hangsúlyozta, továbbá a település lakosainak összetartását méltatta. Ugyanis a Szentháromság templom homlokzatának festése, a nyílászárók javítása, a tető tisztítása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 14,5 millió forintos támogatásával valósult meg, ám a templom körül található, 14 stációs keresztút oszlopainak felújítását, valamint az új, szembemiséző oltár kialakítását a hívek adományaiból finanszírozták.

Az új kenyér megáldásával és szeretetebéddel zárult ünnepségen részt vett Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is, aki gratulált az összetartó közösségnek.

A Homokhátságon gyenge minőségű, homokos talajok vannak, de az itt élők, a zákányszékiek is minden évben csodát tesznek ezzel a talajjal, szépen zöldellő oázissá változtatják, és kiváló minőségű élelmiszert termelnek a magyar családok asztalára. Ez többek között határtalan szorgalmuknak, szakértelmüknek és kitartásuknak köszönhető – méltatta a zákányszékieket az országgyűlési képviselő.

 

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Török János