Hiánypótló teológiai kötetet fordítottak magyarra

A világ vezető Biblia-kutatói kedden kezdték meg szokásos, éves konferenciájukat, amelynek legfőbb célja annak megvitatása, hogyan tudják a leghatékonyabban átadni a Biblia üzenetét korunk emberének. A Nemzetközi Biblikus Konferencia egy hiánypótló hermeneutikai tanulmánykötet bemutatásával kezdődött, amely az ókeresztény egyházatyáktól napjainkig mutatja be a Szentírás-értelmezési koncepciókat.

A Bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig című tanulmánykötet Benyik György tarjánvárosi plébános, a konferencia alapító-igazgatója hiánypótló műnek nevezte, ugyanis csaknem 80 szentírási szövegértelmezési koncepciót mutat be, azon belül 22 olyan szerzőt, akiről hazánkban még egyetlen szót sem ejtett a Biblia-hermeneutikai szakirodalom.

A több mint ezer oldalas kötet az erlangeni egyetem professzora, a Pápai Biblikus Intézet vendégelőadója, Oda Wischmeyer által szerkesztett, azonos című tanulmánygyűjtemény magyar fordítása, amelyet egy további tanulmánnyal, név­mutatóval és magyar nyelvű bibliográfiával bővített Benyik György munkatársaival.

Wischmeyer professzor is jelen volt a bemutatón, aki elmondta, a kézikönyv eredetileg német, angol és francia nyelven látott napvilágot, és a magyar fordítással egy komplexebb európai teológia körvonalait rajzolja ki.

– A Biblia alapként köti össze az evangélikus, kálvinista, katolikus keresztényeket. A kötet közelebb visz bennünket egymáshoz és a számunkra legfontosabb alaphoz, a Bibliához 

– mondta.

Martin Meiser saarbrückeni professzor, a Septuaginta, azaz a héber Biblia görög nyelvű fordításának német szakértője azzal folytatta Oda Wischmeyer gondolatmenetét, hogy a különböző hermeneutikai felfogások egymás mellé állítása a kötetben a különböző értelmezési lehetőségek egymás mellettiségét jelenti, ami a teológiában és az igehirdetésben is fontos szerepet játszik.

Kustár Zoltán, a kiadás költségeit nagyvonalúan támogató Both Antal Alapítvány igazgatója beszédében kiemelte, az alapítvány elsődleges célja a római-katolikus és református, tágabb értelemben valamennyi keresztény felekezet közötti testvéri kapcsolat, teológiai párbeszéd támogatása.

– Ez a mű ökumenikus perspektívájú. A bibliai alapokra, nem a felekezeti különbségekre helyezi a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy akár római-katolikus, akár református vagy más protestáns teológián jól használható tankönyv lehet, amely nem mélyíteni fogja a felekezeti, tanbeli különbözőségeket, hanem segít azt áthidalni  

– méltatta a kötetet.

A szegedi konferenciára 68 Biblia-kutató érkezett a világ minden tájáról, köztük teológusok, biblikusok és irodalom-, valamint filozófiaértelmezők is vannak. A tanácskozás célja nem az, hogy levonjanak egy végső közös következtetést, és azt kollektíven elfogadják, hanem maga a tapasztalatcsere arra vonatkozóan, miként is lehet a leghatékonyabban átadni a Biblia üzenetét korunk emberének.

 

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba