Nagyboldogasszony-templom búcsúi ünnepe Csongrádon

Augusztus 14-én volt a csongrádi Nagyboldogasszony-templom búcsúi ünnepe. A szentmisét Dr. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök tartotta.
A templom zsúfolásig megtelt a csongrádi hívekkel és ünnepre érkező zarándokokkal. A liturgia során cserkészek teljesítettek szolgálatot, akik a helyi közösség aktív tagjai. Levente atya szentbeszédében Mária mennybemenetele kapcsán korunk kihívásairól beszélt és Mária életének kiemelkedő eseményeit állította példaként az ünneplő közösség elé. 
A szentmise végén Gyöngyössy Orsolya, a Tari László  Múzeum igazgatóhelyettese emlékezett meg Mindszenty József hercegprímás 1947-es csongrádi látogatásáról. Beszédében tekintett vissza e múltbeli eseményre: “Ez volt a méltán sokat emlegetett Tiszai Mária Napok, melyet 1947. augusztus 15-17. között rendeztek meg Csongrádon. A Kiskunfélegyháza-Szentes vonalon 3 napon keresztül folyamatosan ingázva jártak a zsúfolásig telt vonatok, és közel félszáz településről hozták Csongrádra a zarándokokat. Pontos számukat ma sem tudjuk, a történészek szerint 60 és 80.000 között van az igazság. Augusztus 17-én, a városháza előtt felállított Mária-oltárnál mutatott be szentmisét Mindszenty József bíboros hercegprímás. Ezen az eseményen körülbelül 70 ezer ember vett részt, ennyien hallgatták a városháza erkélyéről mondott ünnepi beszédet. (…) Bátran kijelenthetem, hogy a Tiszai Mária napok volt a legjelentősebb, és legmeghatározóbb egyházi esemény Csongrádon. Mindszenty bíboros szavai ma is erőt és büszkeséget kell, hogy adjanak Csongrád népének: ennek a mély gyökerű, hajlékony és a viharok közepette is alkalmazkodó közösségnek a Tisza partján.”
A szentmisén közreműködött Busa Gabriella, a Csongrádi Zenebarátok Kórusa, valamint a Csongrádi Fúvószenekar. A búcsúi szentmise ünnepi körmenettel és szentségi áldással zárult. Ezt követően a közösség tagjai által felajánlott süteményből és pogácsából álló templomkerti agapé adott lehetőséget a további találkozásokra és beszélgetésre.
Forrás: Tapodi Krisztián, Csondrád, Nagyboldogasszony-templom
Fotó: Révész Gábor