Hálát adtak a hívek, hogy megújult a szarvasi Szent Klára-templom

Húszmillió forintból újultak meg nemrég a szarvasi Szent Klára-templom külső falai, az összegből ötmillió forintot a hívektől érkező adományok tettek ki. A felújítás püspöki hálaadó miséjét szombaton tartották, dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálásával.

A szarvasi Szent Klára-templom külső felújításának apropóján tartottak hálaadó misét szombaton. Az előzményekről megtudtuk, még 2012-ben – a templom felszentelésének 200. évfordulóján, Seidl Ambrus plébános kezdeményezésére – új, rézborítású süveg került a toronyra a korábbi csonkatető helyére. Majd korszerűsítették a padfűtést és hőszigetelő üvegfalakkal lezárhatóvá tették az oratóriumokat, 2018-19-ben  pedig megtörtént a torony és főhomlokzat festése. Továbbá 2019-ben felújították az orgonát Péntek Gergely orgonaépítő segítségével, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. pályázatán elnyert hárommillió forintból.

A legújabb munkálatokról szólva kifejtették, tavaly nyár végén a templom falszerkezeteinek utólagos vízszigetelését végezték el, majd elkezdődött a homlokzatok és a nyugati fal felújítása. Az északi és keleti falak javításához pedig idén tavasszal láttak hozzá. 

Visszatérve az őszre elmondták, a hívek adományának köszönhetően megújult a sekrestye és a virágozó, valamint a kórusföljáró, továbbá kialakították a sekrestye fölötti oratórium világítását, fűtését és berendezését. Ezentúl decemberben, ugyancsak a hívek adományából befejeződött a templom bejárata fölötti Jézus Szíve színes ablak felújítása. A 2021-es felújítások forrásai a Bethlen Gábor Zrt. Alapkezelő által meghirdetett Egyházi épített örökség védelme és támogatása című pályázaton elnyert 15 millió forint, valamint a hívek összesen 5 millió forintos adományai voltak.

A hálaadó misén dr. Kiss Imre plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspököt a szentmise bemutatására. A püspök kifejtette, a meghívott vendégek közül legtöbben hozzájárultak a templom külső felújításához, és ha ez valóban ünnep, márpedig az, akkor elmondhatják, hogy az utóbbi időben szinte minden héten ünnepelhettek, mert az egyházmegyében számos templomot sikerült felújítani. Ezért köszönetet mondott a kormánynak, a képviselőknek, a polgármestereknek és a hitközösség tagjainak.

A hálaadó mise utáni beszédében Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, egy példás összefogásnak lehetünk tanúi a Szent Klára-templom felújítása kapcsán. Hozzátette, öröm számára, hogy a templom megújulása immár a sokadik a sorban a szarvasi fejlesztések között az utóbbi években. A 2011-es fejlesztési ciklus óta ugyanis közel 25 milliárd forint forrás érkezett a településre, ami meg is látszik rajta. Ezek a források persze megjelentek a helyi egyházaknál is, hiszen a körzetben az utóbbi közel 12 évben 1,4 milliárd forint volt az egyházak támogatása a térségben, amelyből csak a szarvasi gyülekezetekhez több mint 300 millió forint érkezett.

Bátran elmondható tehát az, hogy a kormány elkötelezett az egyházak segítésében – fogalmazott Dankó Béla.

Babák Mihály polgármester elmondta, a templom felújítása kapcsán ismét van mit ünnepelni Szarvason. Hozzátette, immár 300 éve, hogy a város újratelepült, azóta pedig sok mindent elértek. Azonban a konzervatív szemlélet megmaradt a lakosságban, amely tagjainak mindig szüksége volt az elköteleződésre is. Ez utóbbit pedig a hit jelenti számukra. Kifejtette, a szarvasi hívőknél továbbá kiemelt jelentőséggel bír az összefogás, amit templomuk felújításánál is megmutattak.

 

Forrás: beol.hu

Fotó: Jenei Péter