Megújult a kiszombori rotunda

Hálaadó szentmise keretében adják át és áldják meg 2020. október 11-én, vasárnap, 9 órakor a felújított kiszombori rotundát. A szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálja. Ünnepi beszédet mond Lázár János országgyűlési képviselő.


A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, finanszírozása pedig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 1. § 19. pontja szerinti, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, ellenérték nélkül nyújtott juttatás, amelyet kedvezményezett beruházási céllal, felújítási, átépítési feladatok megvalósítása érdekében használt fel.

A felújítási munkálatok megnevezése: „Kiszombor, Rotunda helyreállítási és környezetrendezési munkái”

A támogatás összege: 28 700 000 Ft

Tervező: Faber Dom Kft. – Földi Mihály

Kivitelezést végezte: Novus -Dom Kft.

Műszaki ellenőr: Kislak Kft., Busa Imre

Projektmenedzser: Sztrémi Zsuzsanna

A kiszombori rotunda a magyarországi román kori építészet egyik kiváló alkotása. A XII-XIII. század fordulóján épült, a korabeli templomépítés szokásaival ellentétben keleties, bizánci stílusú épületet XIV. századi gótikus freskók díszítik. A körtemplomot 1980-83 között választották el az 1910-ben épült neoromán katolikus templomtól. A rotundát az elmúlt századok alatt többször átépítették, felújítása pedig a kor előre haladtával szükségessé vált.

A rekonstrukciós munkálatoknak köszönhetően felújították a körtemplom homlokzatát, és ún. injektálásos módszerrel szigetelték a falakat. Megvalósult a bádogos szerkezetek cseréje, a hófogók elhelyezése, továbbá a lefolyó csatorna kiépítése. A környezetrendezési munkák során kialakították a csapadékvíz szikkasztórendszerét, térkővel burkolták a rotunda környékét, megújult a körtemplom díszvilágítása.

A belső felújítások első lépéseként szárító vakolattal látták el a falakat, majd kifestették a teljes falfelületet. Ezt követte az új, energiatakarékos izzók beépítése, amelyek a belső tér korszerű világítását biztosítják.

A rekonstrukciót követően a kiszombori rotunda megszépülve fogadhatja a helyi hívő közösséget, a turistákat valamint a zarándokokat.