FÉRFIAK – ÉDESAPÁK – FIÚK SZENTSÉGIMÁDÁSA

2023-03-18 18:00 - 20:00

Szeretettel várunk minden férfit, édesapát a fiúgyermekével, fiút az édesapjával vagy nagyapjával,
bátort és bátortalant, lelkest és elcsüggedtet, elkötelezettet és peremen lévőt Szent József napjának
előestéjét, 2023. március 18-án, szombaton este a szegedi Dómba a férfiak szentségimádására. 18
órakor szentmise kezdődik a Dómban, utána 18.45-kor kezdődik a szentségimádás. Gyertek! A Szent
Mónika köröknek is megvan a maga varázsuk, de amikor a férfiak is letérdelnek az Úr elé alázattal és
bízó hittel, annak ereje van. Gyertek, imádkozzunk a feleségeinkért, a gyermekeinkért, a
munkahelyünkért és kollégáinkért, a barátainkért, a szükséghelyzetben élőkért, a városunkért, az
országunkért, a háború befejeződéséért.
„A férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.”
(1Tim 2,8)