Magyar Betlehem 2020 – Online kiállításra hív a Szegedi Dóm Látogatóközpont

„Nem lehet csoda nélkül élni” mottóval nyílt meg a Magyar Betlehem 2020 kiállítás a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. A tárlaton jeles képző- és iparművészek alkotásai mellett a betlehemkészítő pályázatra érkezett művek is láthatók. A kiállítás online megtekinthető, de a szervezők reményei szerint ha a járványhelyzet lehetővé teszi, a február 2-ig tartó tárlat személyesen is látogatható lesz.

Fények és színek teremtik meg azt a karácsonyi miliőt, melyben képző- és iparművészek alkotásai, valamint a látogatóközpont betlehemkészítő pályázatára érkezett hatvan pályamű látható. A Magyar Betlehem 2020 című tárlaton betlehemek, a szent család, Szűz Mária és Krisztus ábrázolásai visznek közel karácsony ünnepének titkához.

Sokunk számára a karácsonyi ünnep kiemelt pillanata, amikor elidőzünk a betlehemi jászol előtt. A pásztorok és a három királyok mellett mi is a jászolban fekvő istengyermekre tekintünk, és ráeszmélünk, micsoda titok előtt állunk: a mindenható Isten gyermekként jelent meg közöttünk, átadta magát a világnak, vállalta a mi életünket, az emberi életet – ennek csodájában részesülhetünk az alkotásokat szemlélve. A gyerekek, családok készítette hatvan betlehem arról tanúskodik, mennyire mélyen összekapcsolódik karácsonyi készületünkkel a betlehemállítás, melyre Ferenc pápa a 2019-ben megjelent Admirabile signum kezdetű apostoli levelében is bátorít és buzdít. „A betlehem ugyanis mintegy élő evangéliumként a Szentírás oldalainak túlcsordulása” – fogalmaz.

Huszonkét művész küldte el alkotását a tárlatra, ezekből válogattunk. Petrás Mária két művel, a Szent család és Mária angyalokkal című kerámiákkal van jelen. A csángó származású keramikus művész így vall az általa megélt ünnepről: „Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat, megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat.”

Keresztes Zsuzsa keramikus, szobrász, rongyképész háromkirályok-ábrázolása a vándorlás, az úton lét és az élet párhuzamáról gondolkodtat el. „Életünk állandó küzdelem… És most sokkal több égi és földi hittel, felelősséggel kell megélnünk ezt a nagyon nehéz, sok ismeretlennel is megterhelt időszakot. De a hit, bizalom és remény kegyelemmel teljes. Amit várunk – megérkezik hozzánk, mint eddig is, mindig” – fogalmaz ars poeticájában.

Józsa Judit kerámiaszobrász Szülő Boldogasszonya az istenanyaság ábrázolásában – az édesanya karján ülő gyermek arcával anyja arcához simul – a megtestesülés emberi oldalát, az anya és gyermeke kapcsolatát hangsúlyozza.

Orient Enikő textilművész három alkotása – a Rejtőzködő, a Csillag jő napkeletről és a Fény az éjben – látható a tárlaton. Mindhárom középpontjában a fény áll. A fény felé törekvő világ, Mária csillagkoronája, sötétséget átszövő fénysugarak – alkotásai Jézusra, a transzparenciát teremtő fény forrására mutatnak.

Simon András grafikus mindhárom alkotása – A pásztorok hódolata, Ölelő harmóniában, Szent család – hódolat: „Légy áldott, a törékeny térbe és a mulandó időbe értünk alámerülő jóságos Isten!”

A szintén kiállító Szekeres Erzsébet képző- és textilművész így fogalmaz: „Azt szeretném mindig elérni, hogy a képeimet szemlélők végül is mosollyal szívükben távozzanak kiállításomról. Még akkor is, ha – mint az életben mindig – a szép mosolyba bánat is vegyül.”

Fotó: Papdi Balázs

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír