I. Katolikus papi békemozgalommal kapcsolatos publikációi

 1. Békepapok. Délmagyarország 1990.aug.4.
 2. 1956 és a békepapok. Délmagyarország 1990.dec.1.
 3. Békepapok feloldozása. Délmagyarország 1990.dec.15.
 4. A katolikus papi békemozgalom 1956 utáni újjáalakítása. Délmagyarország 1991.márc.2.
 5. Az újjáalakítás visszhangja. Délmagyarország 1991.márc.15.
 6. Az isteni békeharc. Interpress Magazin 1991.ápr. 36-41.old.
 7. Utólag egy „mozgalomhoz”. KPOB, Opus Pacis, OBKB békemű Magyarország 1991máj.24.
 8. A magyarországi katolikus egyház és a nemzetközi békemozgalom (1948-56)  Hitel 1991. máj.29.
 9. A békepapok kiátkozása és feloldozása. Egyházfórum 1991. 14. sz. 90-116.old.
 10. Békepapok Csongrád megyében. Délmagyarország 1991 nov.9.
 11. A békepap mozgalom beindítása 1951-ben Békés megyében. Békés megyei Hírlap 1991 nov.28.
 12. A katolikus papi békemozgalom Békés megyében (1951-56) ?: Alföldi Társadalom. 1994 V.kötet MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály  Békéscsaba 1994, 37-71. old.
 13. Békepapok . Egyházfórum Kiadó, 1995, 265.old.

II. Csanád egyházmegye püspökei az üldözöttekért

 1. A Mindszenty-ügyre visszanézve I-V. rész Délmagyarország 1990.febr.28, márc. 1., márc2., márc. 3.
 2. Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen.   Szegedi Könyvtári Műhely 1986. 1-2 sz. 1-48. old. Menorah (Északamerikai Magyar Zsidóság Lapja 1987.júl.3-tól 5.részben közli)
 3. Glattfelder Gyula és az 1938-39-i zsidótörvények. In: Igazságot-szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk:Zombori István, Bp.-Szeged, 1995. 49-103
 4. Hamvas Endre csanádi püspök a konvertiták megmentéséért. In: Alföldi Társadalom 1992. III.kötet. MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály  Békéscsaba  1992. 34-56. old.
 5. Hamvas Endre és a hazai németség. Szeged, 1992. VI. szám
 6. Hamvas Endre csanádi püspök és a civil hadifoglyok (1944-45) Szeged, 1992. VI. szám.
 7. A második zsidótörvény idején. Hevesi Sándor levele Glattfelder Gyula püspökhöz. Heti Magyarország 1992. jún.19.
 8. A Stürmer támadása a püspöki kar ellen. Vigilia 1992. 7.sz. 508-513.
 9. A kormánynak nincs hatalma. Hamvas Endre csanádi püspök és a civil hadifoglyok. Heti Magyarország 1992. dec.25.
 10. Hamvas Endre csanádi püspök és a magyarországi németek kitelepítése. Szegedi Műhely 1993. 1-4. sz. 83-120.old.
 11. Hamvas püspök és a németek kitelepítése. Magyar Szemle 1993. dec.1298-1309.old.
 12. Hamvas Endre és a felvidéki magyarok 1945-48. Magyar Szemle 1994. szept. 990-1000. old.
 13. Az üldöztetés dicsősége….( Üldözött papok Csanád egyházmegyében 1945-ben) rész.  Szeged, 1995. III.
 14. Az üldözés dicsősége…II. rész IV.
 15. Hamvas Endre és a magyarországi németség elhurcolása. Vigilia 1995. 6. szám 415-426. old.
 16. Hamvas Endre csanádi püspök üldözött papjaiért 1945. Szeged, 1996.VI.
 17. Üldözött papok Csanád egyházmegyében. 1946. 1. rész. Szeged, 1996. XI.
 18. Üldözött papok Csanád egyházmegyében. 1946. 2. rész. Szeged, 1996. XII.
 19. Üldözött papok Csanád egyházmegyében. 1946. 3. rész. Szeged, 1997. II
 20. Hamvas Endre csanádi püspök és a felvidéki magyarok 1945-48. Szegedi Műhely 1993-94. évf. 1-4. sz. 93-107. old.
 21. Üldözött papok Csanád egyházmegyében -1947. Szeged, 1997. XI.
 22. Gróf Klebelsberg Kúnóné özvegyi nyugdíja. Új Ember 1997. aug.17.
 23. A lelkiismeret szavai az igazságtalanságok ellen ( Csanádi püspökök a Falta családért) Szeged, 1998. X.
 24. Csasztuska a Dörmögőben- (Üldözött papok Csanád egyházmegyében-1948) Szeged, 1998. II.

III. Katolikus egyletek, egyesületek szociálpolitikai tevékenysége

 1. A Szegedi Szent Vince Egyesület. Szeged, 1992. VII.sz.
 2. Az Újszegedi Szent Vince Egyesület. Szeged, 1992. VIII.
 3. Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület(1919-45) Szeged, 1993. V.
 4. Szent József Akció Szeged, 1993. XII.sz.
 5. Szent Antal kenyere Szegedi Napló  ,1995. jún.10.
 6. Assisi Szent Klára a televízió védőszentje Szegedi Napló, 1995. aug.12.
 7. Ferences Harmadik Rend Szegeden (1919-44) KÉSZ és Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Szeged-Budapest 1996.  old.
 8. A felsővárosi Szent Teréz Akció Szeged, 1997. VIII. sz..
 9. Kis Szent Teréz Leánykör Szeged-Alsóvároson  Szeged, 1887. IX.
 10. Az áldozatos szeretet mindent megszentel ( Salvatore nővérek a gyermekklinikán 1919-32) Szeged, 1998.XI.sz.
 11. Szerzetesnővérek a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján (1929-32) Pediáter 1998. 1. sz. 79-83.old.
 12. A Szent Vince Szeretet Egyesület tevékenysége Szegeden és Újszegeden. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 2000. 3. sz. 205-256.old.
 13. Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület (1909-1918) Móra Ferenc Múzeum évkönyve Szeged, 2001. 4. sz. 155-204.old.
 14. A Szegedi Boronei Szent Károly Irgalomház története (1929-1951) Móra Ferenc Múzeum évkönyve, Szeged, 1999. 495-547.old.
 15. A szegedi Egészségügyi Gyermekotthon 70 éve. Pediáter, 1999. évf.1. sz. 101-109. old.
 16. Pénzben ki nem fejezhető segítőkészség (Újszegedi Szent Vince Szeretet Egyesület tevékenysége 1945-48) Szeged, 2002. II. sz.

IV. Egyháztörténet, vegyes.

 1. Egyház és állam 1956 után. Magyar Nemzet 1990. dec.17.
 2. A katolikus egyház Szegeden az ország felszabadításának időszakában (1944 szept.-1945 ápr.) In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből XII.   Szeged, 1987. 159-182. old.
 3. A Hitvallás története. Szegedi Könyvtári Műhely 1987-89.  1-4 sz. 80-115. old.
 4. Zadravecz István és Szeged. Szeged, 1992. I. sz.
 5. Száz éve született Mindszenty József. Életének szegedi vonatkozásai. Szeged, 1992. III.sz.
 6. „Az áldozatos anyai szívek bátorítása” ( Katolikus kápolna a női klinikán ) Szeged, 2000.I. sz.