A Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár történetét 1930-tól, a püspöki rezidencia elkészültétől számíthatjuk. Elődje, a csanádi püspökség levéltára Temesvárott volt. 1923-ban Glattfelder Gyula püspöknek végleg távoznia kellett Temesvárról, csak személyes holmijait vihette magával, így többek között a levéltári iratok is majdnem teljes egészében Temesváron maradtak. Csak a Magyarországon maradt plébániákra vonatkozó és néhány más iratot szállíthatták át 1925-ben Temesvárról. A levéltár 1930-ban a szegedi új püspöki palotában kapott helyet. Először csak néhány iratcsomó volt, melyet a titkári szoba egy szekrényében tartottak. Az idők folyamán egyre több irat halmozódott fel, így egy külön helyiséget alakítottak ki. 2008 decemberéig itt működött a levéltár. Rendezését Lotz Antal teológiai professzor kezdte el 1979-ben. Levéltári feladatát haláláig, 1997-ig nagy odaadással végezte.

2008-ban a felújított püspöki palota épületében új helyet kapott a levéltár. A korábban 40 m²-es tér helyett három helyiségből álló, összesen 120 mm²-es levéltárat alakítottak ki. A 30 mm²-es, széles folyosó-kiállítótér, melynek ablakai a Dóm tér felé néznek alkalmas szükség esetén a kiállítási célú tárlókon túl akár újabb szekrények, polcok elhelyezésére is. A folyosóról az 50 mm²-es kutató-dolgozó szobába léphetünk be. Itt négy asztal van, ahol a levéltáros és a kutatók dolgozhatnak. Ebben a helyiségben 250 polcfolyóméternyi irat fér majd el. A levéltár zárt, ablak nélküli raktára 40 mm²-es. Berendezése modern, mobil fém polcrendszerből áll. A tömörraktárban 400 polcfolyóméternyi irat fér el.

A levéltárban az újonnan szervezett egyházmegye iratai 1928-tól kezdődően találhatók meg . Ezeken túl itt vannak a nagyváradi és a szatmári püspöki és káptalani javakat kezelő igazgatótanács üléseinek iratanyaga (1930–1939), továbbá az egykori nagyváradi egyházmegye magyarországi részét kormányzó debreceni helynökség (1945–1952) iratai is. A püspökség levéltára őrzi az egyházmegyei főtanfelügyelőség, a papnevelő intézet, továbbá az 1941-ben alapított csanádi székesegyházi káptalan iratanyagát is. Anyakönyvi másodpéldányaink a levéltár létrejötte előtti időkből nincsenek.