I. TANÁCSOSOK (KONZULTOROK) TESTÜLETE

Elnök: Dr. Kiss-Rigó László püspök

 • Bejan Topsi Valentin
 • Kondé Lajos
 • Dr. Kovács József
 • Kovács Péter
 • Dr. Liszkai Tamás
 • Serfőző Levente

II.  AZ EGYHÁZMEGYEI PAPI SZENÁTUS TAGJAI

Elnök: Dr. Kiss-Rigó László püspök

Hivatalból tagok:

 • Dr. Kovács József általános helynök
 • Kondé Lajos püspöki helynök (pasztorális)
 • Kovács Péter püspöki helynök (békési)
 • Dr. Kisházi-Kovács László

Választott tagok:

 • Székesegyházi kerület: Dr. Thorday Attila
 • Kisteleki kerület: Joó Balázs
 • Szentesi kerület: Bejan Topsi Valentin
 • Makói kerület: Pálfai Zoltán
 • Szarvasi kerület: Ondavay Tibor
 • Gyulai kerület: Szigeti Antal
 • Orosházi kerület: Blősz Attila

Kinevezett tagok:

 • Dr. Liszkai Tamás (teológiai tanárok)
 • Serfőző Levente (fiatal papok)

III.  SZÉKESKÁPTALAN

Nagyprépost: Kondé Lajos

Kanonokok:

 • Dr. Kisházi-Kovács László
 • Dr. Kiss Imre, Kondé Lajos
 • Dr. Kovács József
 • Dr. Laurinyecz Mihály
 • Szigeti Antal

Tiszteletbeli kanonokok:

 • Bajnai István
 • Bogdán József
 • Böcskei László
 • Iványi László

Reális prépostság:

Szent Gellértről és Szent Imréről nevezett prépost, a Szent Gellért-ereklyék őre: Kondé Lajos