A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük

Isten szeretete kiáradt az emberre a Szentlélek által, ezt ünneplik pünkösdkor a keresztény közösségek. Az ünnep lényegéről Veréb Lászlóval, a Szent Gellért Szeminárium spirituálisával beszélgettünk. Elmondta, a Szentlélek mindannyiunkban működik, szelíd suttogásának célba érése csak azon múlik, hogy adunk-e esélyt annak, hogy meghalljuk szavát, és befogadjuk ajándékait.

A pünkösd nem különálló ünnep, a Szentlélek eljövetele a húsvét ünnepi lezárása

– mondta el lapunknak Veréb László, a Szent Gellért Szeminárium spirituálisa, a kispapok lelki vezetője, aki jelenleg 9 papnövendék lelki fejlődését segíti.

A Szentírás tanítása szerint a Krisztus feltámadása utáni ötvenedik napon az apostolok összegyűltek imádkozni. Majd hatalmas zúgás, szélvihar tá­madt, és a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt a tanítványokra. Az addig napjaikat félelemben és bezártságban töltő apostolok ekkor vállalták a tanúságtételt Krisztus feltámadásáról, különböző nyelveken kezdték hirdetni az igét Jeruzsálem népének, aminek következtében több ezer ember tért meg egyetlen nap alatt. Ezért szokás a pünkösdöt az egyház születésnapjaként is emlegetni. 

Isten ügyvédje A Szentlélek az Atya és a Fiú mellett a harmadik isteni személy. 

Az Atya a teremtő, Jézus pedig, aki megszületett, és megváltotta az emberiséget. Kettejük között Jézus földi életében is mindvégig volt egy nagyon erős szeretetkapcsolat. Amikor Jézust keresték tanítványai, mindig imádságban találták, a csodák előtt is az Atyával beszélt. A Szentlélek az a harmadik isteni személy, aki ezt a kapcsolatot inspirálja 

– magyarázta Veréb László.

A Szentlélek alapvetően Isten szeretetének ki­­áradása. És ez a szeretet nemcsak Jézusra, de minden egyes emberre irányul. 

A Szentlélek arra inspirálja az embert, hogy átadja magát Istennek, kapcsolatba lépjen vele. Az ajándékai révén megismeri az ember Isten szeretetét. Nagyon széles a skála, ahol a Szentlélek munkálkodik az ember életében. Az egyik neve a Paraklétosz, ami ügyvédet jelent. Amikor az ember azt mondja magában, hogy nem méltó Isten szeretetére, tulajdonképpen önmagát vádolja azzal, hogy bűnei miatt nem értékes, akkor a Szentlélek az, aki mintegy ügyvédként mellé áll, és megvédi önnön vádjai­val szemben 

– magyarázta a kispapok lelki vezetője.

Suttogás a zajbanVeréb László az ember legnagyobb kísértéseként az Atya szeretetének elutasítását em­lítette. Amikor a Szentlélek betölti az ember szívét, akkor ezen az akadályon segíti át. Ám akkor hogyan fordulhat elő, hogy sokan mégis visszautasítják ezt a szeretetet, azzal együtt a Szentlélek jótékony segítségét? 

Olykor nagyon erős a hangja a görög kó­­rusnak a hátunk mögött, amely csak a hiányosságainkkal vagy a hibáinkkal azonosít, és elnyomja azt a szelíd hangot, ami a szívünkből szól: „te vagy a szeretett!”. Vagy például, ha sok elutasításban van az embernek része, vagy nagyon sokszor mondják, hogy nem elég értékes, akkor egy idő után elbizonytalanodik

– sorolta a lehetséges okokat Veréb László, majd hangsúlyozta, a Szentlélek szelíd és halk hangját képesek lehetünk felerősíteni a legnagyobb zajban is.

Az imádságban az időmet és a figyelmemet rászánom arra, hogy ha Isten meg akar szólítani, akkor én azt meghallhassam. Egyébként azt mondja az Úr, hogy mivel el vagy foglalva, fontosabb dolgaid vannak, nem zavarlak, hiszen sza­­bad akaratot adtam neked. Ha rendszeresen tart az ember belső csöndet, amikor nyitott szívvel, érdeklődéssel fordul Isten felé, és nem hagyja, hogy kizárólag a mindennapok tennivalói kössék le a figyelmét, érezni fogja a Szentlélek indításait

– magyarázta az atya, majd egy történettel példázta a Szentlélek működését.

A történet szerint az egyszeri vidéki ember a nagyvárosba látogatott. Séta közben megkérdezte a kísérőjét, hogy hallja-e a közelben ciripelő tücsköt. Mire kísérője azt mondta neki, hogy a város zaja mindent elnyom, az ilyen apró neszeket csak a különlegesen jó hallásúak vehetik észre. Erre a vidéki ember elővett egy fémpénzt, és a földre ejtette. Valamennyi járókelő felfigyelt a koppanásra. Hasonlóan mű­­ködik a Szentlélek is. Suttog bennünk, de nagyon nem mindegy, hogy mire hegyezzük a fülünket 

– mondta, majd a Szentlélek egy másik nevét is kiemelte, amelynek jelentése a vigasztaló.

Amikor Jézus az mondja az apostoloknak, hogy nekik ajándékozza a Szentlelket, akkor úgy fogalmaz, hogy „nem hagylak árván titeket”. És ezek a szavak nemcsak a tanítványoknak szóltak, ha­­nem valamennyi embernek. Bárhol, bármilyen állapotban is legyünk, Istennel mindig kapcsolatba tudunk lépni a Szentlélek által. És ez hatalmas ajándék

– részletezte.

Az életöröm forrása a Szentlélek a hagyomány szerint hét ajándékkal képes gyarapítani az embert. Ezek a bölcsesség és az értelem, a tanács és az erősség, a tudás, a jámborság és az istenfélelem lelke. 

Ebben a felsorolásban az erősség lelkeként jelen van az életerő ajándéka. Hogy az embernek legyen kedve élni, el tudja fogadni a saját életét, ajándékként és lehetőségként tekintsen rá. A Szentlélek olyan, akár egy forrás, amely hatalmas energiával tör fel, és egy belső örömmel tölti el az embert. Mint amikor a nyári hőségben beugrunk a hűs medencébe, és felfrissít a víz. A Szentlélek azzal a frissességgel és örömmel tölt el bennünket, hogy jó élni, és jó Istenben lenni

– magyarázta Veréb László, aki azt is elmondta, jelen korunkban a leginkább az istengyermekség átélésének ajándékát érzi szükségesnek.

Ennek megtapasztalása minden szentgyónásban lehetséges. A feloldozás szövegében benne van a Szentlélek megtisztító, gyógyító ereje, továbbá az arra való ráébresztés, hogy bármit is tettünk, akkor is Isten gyermekei vagyunk. Ez nagyon felemelő igazság, amit, ha átél az ember, másként tekint önmagára, a kapcsolataira, a világra és a sikertelenségeire is. Egy biztonságot adó erő 

– magyarázta. Majd zárógondolatként jó tanáccsal kedveskedett olvasóinknak.

Talán abban a bizalomban kellene leginkább erősödnünk, hogy Isten jót akar nekünk, és mindig velünk van. Soha nem közömbös számára, hogy mi történik akár a világban, akár az egyházban, akár a személyes életünkben. Figyeljünk jobban a szívünk mélyéről jö­­vő sugallatra, belső hangra. Éljünk a Szentlélek ajándékai­val és segítségével, Szent Pál szavai nyomán merjünk benne élni, mozogni, lenni, ezáltal boldogabb és teljesebb lehet az életünk 

– zárta a beszélgetést.

 

 

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba