Az ifjúság nyelvére szeretné lefordítani a Bibliát Benyik György plébános

Országos bibliafordítási munkaprogramot indított Benyik György plébános, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója. A projekt célja, hogy az archaikus nyelvezet nehézségeinek kiküszöbölésével közelebb hozzák az ifjúsághoz a bibliai szövegek és imák üzenetét.

Könnyebben érthetővé igyekszik tenni az ifjúság számára a Biblia nyelvezetét az a munkaprogram, amelyet a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia küldetésére rímelően Benyik György tarjánvárosi plébános, a konferencia igazgatója hirdetett meg a közelmúltban.

– A reformáció korában a bibliafordítások alakították a magyar nyelvet és nyelvtant. Ma azonban már a beszélt köznyelvet elsősorban a média formálja. A leginkább érthető szövegek bázisa a vulgáris újságírásból származik. A bibliafordításoknak az a célja, hogy a szent üzenet eljusson a széles tömegekhez, ezért közelíteni kell a Biblia szövegét a mindenkori beszélt nyelvhez, amely természetesen nem lehet egyenlő a vulgarizálásával. 1960 óta vannak ilyen kísérletek – mondta el lapunknak Benyik György, aki legújabb projektjének célközönségéül az ifjúságot választotta.

Az országos munkaprogram három alappilléren nyugszik. Tartalmazza egyrészt a különféle magyar bibliafordítások nyelvezetének, illetve azok köznyelvtől való eltéréseinek a vizsgálatát. Továbbá azoknak a 20. századi nemzeti nyelvű fordításoknak a tanulmányozását, amelyek igyekeztek eltüntetni az archaikus és a köznyelv közötti határokat a könnyebb érthetőség kedvéért. Ezt a tudományos feladatot szakértő bibliakutatók végzik, eredményeiket pedig majd a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián ismertetik.

A projekt második pillére a Bibliában olvasható imádságok csokorba gyűjtése – ami már meg is történt –, valamint ennek a 222 imának az átfogalmazása, szövegük alapján parafrázisok készítése. Erre biztatja Benyik György a fiatalokat és felnőtteket, és kéri, hogy ezeket osszák is meg vele. A bibliai helyek megtekinthetők a konferencia honlapján.

– A bibliai imák irányultsága más, mint például, amikor egy diák vizsga előtt imádkozik a jó jegyért. A Szentírásban imádkozó személyek ugyanis egyrészt meg vannak győződve arról, hogy az Isten megsegíti őket, nem kételkednek, másrészt nem elsősorban magukért, hanem egy közösség érdekében imádkoznak. Szeretném, ha a közreműködők nemcsak elolvasnák a megosztott imákat, hanem át is gondolnák, és ezáltal valóban imádkoznának, ami egy egészen új érzést nyit meg az ember szívében. A legjobb parafrázisokat szeretnénk a szélesebb nyilvánosság elé tárni, így mutatva meg a mai embereknek, hogyan tanuljanak imádkozni – fejtette ki a plébános.

A program harmadik pillére egy országos felmérés elindítása a 12-20 év közötti fiatalok körében a Biblia legnehezebben érthető fogalmairól.

– Szeretnénk megismerni, hogy az általános és középiskolásoknak milyen szintű a bibliai szövegértése. Serfőző Levente oktatási helynök a csapatával tíz tesztlapot készített, amelyeken általam kiválasztott bibliai szövegek olvashatók. A szerintünk nehezen érthető kifejezéseket megjelöltük, és ezek magyarázatára kérjük a gyerekeket. A tesztlapokat az ország minden olyan iskolájába eljuttatjuk, ahol hitoktatás zajlik. Az akcióhoz csatlakozott a protestáns Magyar Bibliatársulat és a Református Pedagógiai Intézet is – tette hozzá Benyik atya, akinek mindezzel a legfőbb célja, hogy előkészítse a Fiatalok Élő Bibliája szövegének megalkotását.

 

Forrás: delmagyar.hu

Fotó: Gémes Sándor