Centenáriumát ünnepelte az orosházi Jézus Szíve-templom

Száz évvel ezelőtt, 1922. november 19-én ünnepelte Orosháza a főként közadakozásból és gróf Széchényi Miklós váradi püspök, adományából felépült temploma felszentelését. Az orosházi Jézus Szíve-templom hívei jubileumi évvel emlékeztek meg a jeles évfordulóról, és egyhetes programsorozattal ünnepeltek. A záró szentmisét Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mutatta be november 19-én.

Iványi László plébános köszöntötte a templomot megtöltő sokaságot, a vendégeket, köztük a Nagyváradról érkezett Fodor József általános helynököt és Pék Sándor esperest, a székesegyház plébánosát. Elmondta, Orosháza, mely korábban a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozott, ma is gondosan ápolja a kapcsolatokat.

A plébános beszámolt az utóbbi évek templom felújító és szépítő munkálatairól. Ennek részekét készült el az emléktár, melyben liturgikus eszközök mellett helyet kaptak az Orosházán szolgált lelkipásztorok személyes tárgyai, és kapott a templom több üvegablakot és gazdagodott történetéhez szorosan kapcsolódó személyeket ábrázoló festménnyel.

A plébánia számára kiemelten fontos a múlt emlékeinek őrzése, ezt jelzi az Iványi László által a százéves jubileumra írt templomtörténeti könyv és ugyancsak a millenniumra készült kisfilm. A plébános a felújítások közül kiemelte a templom körüli park megújulását, valamint a templomnak a magyar kormánytól kapott támogatás segítségével felújított homlokzatát és tornyait.

Kiss-Rigó László püspök szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentmise evangéliumában elhangzott történetben a templomot megtisztító Jézus eltér a megszokottól. „Hajlamosak vagyunk Jézusról úgy gondolkodni, mint aki mindig a békéről, szeretetről beszél. Ezzel szemben itt Jézus keményen ostort fog és rendet tesz a templomban. Nem azért, mert elöntötte a düh és elvesztetve a fejét mindenkinek odavág. Nem. Fontos látnunk, hogy Jézus tudott kemény lenni akkor is, ha elsősorban lelki-szellemi fegyverek voltak az eszközei. Őt is egész életében támadták, lelki-szellemi fegyverek mellett fizikai módon is. Ez a sors az osztályrésze azoknak is, akik az ő útját járják. Ha egy közösség kitart a hite mellett, osztályrésze lesz a szenvedés.”

A Jézus Szíve-templom száz éve alatt a közösséget, mely felépítette és lakja, mennyi szenvedés érte – folytatta a püspök. – Véráldozatot hozott a határok módosítása, melynek következtében Orosháza megszűnt a nagyváradi egyházmegye része lenni, és szenvedést hozott a szocialista rendszer egyházüldözése. Ezek az időszakok azt mutatják, hogy azok tudtak túlélni, akik komoly identitással rendelkeztek, amely a keresztény hitükből, az egyetemes emberi értékek melletti hűséges kitartásból fakadt.

Kiss-Rigó László püspök arra figyelmeztetett, hogy észnél kell lennünk a ma közösségeinket, családjainkat, nemzetünket és egész Európát érintő veszély láttán, mely nehezen észrevehető, de nagyon veszélyes.

Egy kóros önpusztító ideológia dolgozik, mely aláássa identitásunkat, azt sugallja, adjuk fel azokat az értékeket, amelyek talaján állunk. Lelki-szellemi támadás folyik ellenünk, amit lelki-szellemi fegyverekkel kell visszavernünk. Hogy megmaradjunk, szükségünk van őseink mutatta példára. Kérjük Jézus áldását saját életünkre, családjaink, nemzetünk életére, hogy értékeinket szilárdan képviselve, azokról hiteles tanúságot téve megvívjuk mi is harcunkat – fogalmazott a főpásztor.

A jubileumi szentmisén részt vettek korábbi orosházi plébánosok, az espereskerület papjai, a makói görögkatolikus parókus, a testvéregyházak és a városvezetés képviselői.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Magyar Kurír