Felújították az ópusztaszeri plébánia fűtésrendszerét

 

A templombúcsú püspöki szentmiséje alkalmából adták át az immár  korszerűsített fűtéssel rendelkező, ifjúsági szállásként is működő épületet

 

Október másodikán, vasárnap délelőtt jeles nap volt Ópusztaszeren, ugyanis ekkor került sor a Magyarok Nagyasszonya templomban a búcsúra. Az ünnep alkalmából Antal Imre plébános mellett Dr. Kiss-Rigó László püspök fogadta a vendégeket és a hitközség tagjait, körükben Farkas Sándor országgyűlési képviselővel, államtitkárral, valamint a falu elöljárójával, Makra József polgármesterrel.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
A 11 órakor kezdődő szentmisét Dr. Kiss-Rigó László püspök celebrálta, segítségére a plébánoson kívül az ópusztaszeri ministránsok voltak.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
A mise végén Antal Imre plébános a plébánia felújított energetikai rendszere kapcsán Farkas Sándor országgyűlési képviselőt kérte fel szólásra.

Egyszer arról beszélgettünk Imre atyával, hogy álljunk meg legalább egy pillanatra, és élvezzük azt, ami van. Annyi sok szép dolog és történés van, vegyük észre, és szenteljünk neki időt – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Nagyszerű dolgok vesznek bennünket körül, nagyszerű intézmények is, ilyen az ópusztaszeri plébánia is, amit a püspökség, a magyar kormány és az önkormányzat együttműködésében sikerült megújítani. Kívánom, hogy sok ilyen pillanatot élhessünk még át, ne csak az átadás, hanem az odavezető út során is – fogalmazott.

opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
Szavait követően Antal Imre plébános fejezte ki háláját a beruházásért, köszönetének első   címzettje Dr. Kiss-Rigó László volt.

Amikor 2004-ben püspökké szentelték, Szent Pál apostol Timóteushoz írt leveléből választott magának jelmondatot: Erő, szeret, józanság. Megköszönöm neki azt, hogy hosszú évek óta szolgálja az egyházmegyét és az egyházközséget, és kívánom, hogy az olykor megrészegült világban Isten adjon neki józanságot, hogy tisztán látva a dolgokat, a józanság útján vezethesse Isten népét – mondta, s egy üveg bort nyújtott át a megyéspüspöknek.

opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
A plébános Farkas Sándornak is köszönetet mondott a segítségéért, a támogatásért. Mint azt mondta, a pénz nem tud gondolkodni, de látja, hogy a térség minden településén sikerül felelősen elosztani a pénzeket, így kerülhetett több mint 8 millió forint erre a felújításra, amit hálásan köszön Magyarország kormányának is.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
Makra József polgármester is azok között volt, akik nélkül nem lett volna ez a felújítás. A polgármester egyszer megkérdezte a plébánost, hogy tudna-e mit kezdeni ennyi pénzzel.  Engem úgy tanítottak, ha adnak, fogadd el, ha ütnek szaladj el, úgyhogy nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak, hogy szívén viseli egyházközségünknek, plébániánknak is a sorsát, és külön köszönöm azt, hogy a templom külső környezetet ilyen szépen rendben tartják – nyújtotta át köszönete jeléül a palack bort Makra Józsefnek a plébános.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
A köszönetnyilvánítás a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel folytatódott. Ha feláll, látni fogják, hogy nem csak a termete magas, hanem szakmailag is nagyon magas színvonalat képvisel – mutatta be Pigniczki Csabát, a Piga-Épgép Kft. vezetőjét, a kivitelezőt a házigazda, aki köszönetet mondott Busa Imrének, a beruházás szakszerű műszaki ellenőrének is.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
Nagy hálával és köszönettel tartozunk Brassó Imrének. A plébánia ifjúsági szállásként is működik, az elmúlt években az emeletes ágyak elhasználódtak, helyükre szerettünk volna heverőket. Adódott az alkalom, hogy a szegedi Szent Imre kollégiumot felújították, és az ott lévő heverőket Brassó Imre fölkínálta az éjjeliszekrényekkel együtt, amiért nagyon hálásak vagyunk – fejezte ki köszönetét a harkakötönyi polgármesternek és hitoktatónak Antal Imre.
opusztaszer_mise_plebani_20221015_ck_042
Végül, de nem utolsósorban a híveknek mondott köszönetet a plébános azért a sok munkáért és szolgálatért, melyet a plébánia takarítása, berendezése során nyújtottak, valamint a sok finomságért is, melynek elfogyasztására és a megújított, szépen kifestett plébániára invitált mindenkit az ópusztaszeri plébános.
Forrás: kistelekjaras.hu