Hálaadó misén vette át a Gyula városért kitüntetést Kovács Péter

Ünnepi hálaadó mise részeként köszöntötték Kovács Péter esperes-plébánost születésének 60., pappá szentelésének 35., és gyulai plébánossá kinevezésének 15. évfordulója alkalmából vasárnap délelőtt Gyulán, a Nádi Boldogasszony kegytemplomban.

A gyulai eseményen dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök elmondta, az alkalom lehetőséget adott arra, hogy az egész egyházmegye nevében köszöntsék Péter atyát, a helyi lelkipásztort, és megköszönjék neki hosszú évtizedek óta folytatott szolgálatát. Mint mondta, előre is tekintettek, hiszen bíznak abban, hogy Kovács Péter a következő 15-20 évben is hasonló lelkesedéssel, energiával és áldozatvállalással szolgálja majd az egyházmegye közösségét. Az egyházmegye nevében szimbolikus ajándékot nyújtott át Kovács Péternek.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere az eseményen bejelentette, hogy Petróczki Zoltán és dr. Sárosi Tamás javaslatára a gyulai képviselő-testület Gyula városért kitüntetést adományoz Kovács Péter pápai káplán, esperes-plébános, a gyulai római katolikus egyházközség püspöki helynöke részére. 

A kitüntetést példaértékű munkássága, önzetlen hozzáállása, a lelki gondoskodás területén végzett tevékenysége, valamint az egyházközség vagyontárgyainak megóvásáért és gyarapításéért végzett erőfeszítései elismeréseként ítélte oda a grémium az egyházi személyiségnek.

A városvezető az önkormányzati ünnepségeken bevett hagyományoknak megfelelően részletesen ismertette a kitüntetett méltatását, bemutatta Kovács Péter életútjának legfőbb, legfontosabb állomásait, majd ezt követően átnyújtotta a városi kitüntetést. A hívek nevében dr. Sárosi Tamás köszöntötte Kovács Pétert.

Kovács Péter a tőle megszokott módon, szerényen köszönte meg az elismerést, a Gyula városért kitüntetést. Mint mondta, nem igazán tartja magát érdemesnek az ilyesmire, s most azt érzi, hogy még többet kell dolgoznia, hogy kiérdemelje a kitüntetést. 

Az esperes-plébános elmondta, hálát ad és megköszöni Istennek, hogy meghívta papjai sorába, és szeretetében mind a mai napig megtartotta.

Az esemény nagy érdeklődés mellett zajlott, azon ott voltak Kovács Péter családtagjai, testvérei, köztük dr. Kovács József általános püspöki helynök is.

 

Forrás: beol.hu

Fotó: Für Henrik