Az elmúlt száz évben nem történt ilyen jeles esemény az orosházi katolikus templomban

Fontos jubileumot ünnepel idén az orosházi katolikus közösség. Idén novemberben lesz száz éve annak, hogy az orosházi Jézus Szíve-templomot felszentelték. Ebből az alkalomból tartottak szentmisét szombaton. A mostani esemény azért volt különleges, mert közel száz év után először járt Orosházán a nagyváradi püspök.

Fokozott várakozással foglalták el helyüket a hívek június 25-én az orosházi Jézus Szíve-templom padsoraiban a szentmise előtt. A templom búcsúünnepét most az is különlegessé teszi, hogy a felszentelés századik évfordulójába lépett. Iványi László esperes plébánostól megtudtuk, hogy az orosházi terület valamikor a nagyváradi egyházmegyéhez tartozott, de a trianoni határok elszakították egymástól ezeket.

– Szent László egyházmegyéjéből egy csonka rész ittmaradt Magyarországon, ennek a legutolsó plébániája az orosházi. Az evangélikus alapítású városban kialakult a katolikus közösség is idővel. Mivel a közösség egyre növekedett és szükség volt a kezdeti, kicsi templom helyett egy nagyobbat építeni. Később az is kicsinek bizonyult, így épült fel a jelenlegi, harmadik templom – emlékezett vissza a szentmise elején Iványi László, esperes plébános.

A belvárosban magasodó épület megépítését gróf Széchényi Miklós nagyváradi püspök anyagilag is támogatta, amit végül 1922. november 19-én szenteltek fel Jézus Szíve tiszteletére. A váradi püspök 1923. november 1-jén hunyt el Budapesten, majd végakarata szerint – a kripta elkészülte után – 1924.június 17-én helyezték végső nyugalomra Orosházán. Fekete márványlappal letakart sírhelyét ma is bárki megtekintheti a templomban.

Széchényi óta nem járt a nagyváradi püspök az orosházi templomban, a gróf jelenlegi utódja, Böcskei László törte meg ezt a hosszú időszakot. Az eseményen jelen volt Dávid Zoltán polgármester is, aki megköszönte a püspök megtisztelő jelenlétét, majd a város nevében ajándékot is adott a nagyváradi egyházmegye 82. főpásztorának.

– Számomra is egy különleges esemény a mai, amiért itt lehetek ebben a templomban és azért, hogy egyik elődöm sírja előtt tiszteleghetek. Egyben gratulálok az orosházi katolikus közösségnek, amiért igyekeznek méltóképpen megünnepelni a templom évfordulóját. Ezzel kifejezzük azt, hogy a templom nem csak egy építmény, hanem annak a lelki tükörképe, amelyet a hívek összetartása, együtt haladása és a megszentelés iránti vágya állandóan szépít és nemesít. Ezzel értékekben gazdagodik az egész közösség – fogalmazott Böcskei László.

A püspök beszédében elmondta, hogy az orosházi szentmise másnapján a nagyváradi egyházmegyében található Mezőbikács 200 éves templomát ünneplik, majd hétfőn Győrben Szent László előtt tisztelegnek a váradi ereklye előtt, amit már több mint négyszáz éve ott őriznek.

– Összefüggenek a dolgok és ez azt jelenti, hogy Isten mindig megmutatja az utakat, megadja a lehetőségeket, hogy találkozzunk és egymást erősítsük. A mai nap legyen egy olyan alkalom, amikor erősödünk a hitünkben, mert ebből élve szeretnénk ezt a világot megváltoztatni. Azt szeretném, ha Jézus Szíve lángolásából ezt komolyan vennénk, hogy igenis változtathatunk ezen a világ, akkor ha mi is változunk és a hitünk szerint élünk – folytatta.

A szentmise végén a nagyváradi püspök meghívta a híveket Nagyváradra, majd egy koszorúval és közös imával rótták le tiszteletüket gróf Széchényi Miklós sírja előtt. A jubileumi eseményre készülve több felújításon is átesett az orosházi templom, többek között a 100. évforduló tiszteletére kihelyezett táblát is megszentelték.