Közösen nézni a jövő felé: katolikus egyetemi lelkészek találkoztak Leányfalun

Hagyományteremtő céllal a hazánkban szolgáló katolikus egyetemi lelkészek találkoztak egymással május 31-én és június 1-jén Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban.

Az ország területén működő egyetemekhez az illetékes ordináriusok egyetemi lelkészeket neveznek ki, akik feladatul kapják, hogy a felsőoktatási intézményekben jelenvalóvá tegyék a Krisztussal való élő kapcsolatot, az Egyházat, illetve megszólíthatóak legyenek a diákok, oktatók és dolgozók számára. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2021-es őszi ülésén Törő Andrást, a Debreceni Egyetem római katolikus lelkészét bízta meg, hogy országos szinten koordinálja a kinevezett lelkészek munkáját. Ennek első lépéseként 2022 februárjában személyes találkozásra, kapcsolatfelvételre került sor, melynek keretében az újonnan kinevezett országos katolikus egyetemi lelkészi referens ellátogatott a paptestvérekhez, hogy a szolgálati helyüket és személyes tapasztalataikat megismerve együtt alapozzák meg a jövőbeni közös munkát és élénk kapcsolattartást.

A lelkészek együttműködésének második lépéseként valósult meg az országban szolgáló katolikus egyetemi lelkészek találkozója, amelyet az MKPK Ifjúsági Bizottságának segítségével rendeztek meg. A bizottság ügyei között fontos feladatként szerepel, hogy támogassák az egyetemi lelkészek munkáját, akik az ifjúság egy kiemelt szeletének pasztorációját tűzik ki célul napról napra.

A találkozó alkalmával lehetőség nyílt arra, hogy a szolgálatot teljesítő atyák egymással is megismerkedjenek, illetve közösen gondolkodjanak az egyetemi lelkészi hivatásról, hogy ebből táplálkozva és erőt merítve tudják folytatni mindennapi tevékenységeiket. A találkozó folyamán a résztvevők többek között arra keresték a válaszokat, hogy mi a szerepe egy egyetemi lelkésznek, hogyan lehet ezt a szolgálatot beemelni a papi hivatás feladatköreibe, milyen belső és külső motivációk, illetve körülmények határozzák meg az egyetemi lelkészek munkáját, és milyen örömökkel és kudarcokkal találkoznak, milyen sajátosságokat látnak az egyetemista korosztály körében.

A válaszok megtalálását Berényi András klinikai addiktológiai szakpszichológus, szupervizor segítette, aki jelenleg a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője. A szakember munkája során számos egyetemi hallgató életét segíti és kíséri, ezért széles spektrumon látja a fiatalok lelki szükségleteit, mindemellett pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye életében is aktív szerepet vállal – többek között akolitusként is szolgál –, így az Egyház dinamikáját is ismeri.

A közös alkalmon lehetőség nyílt megismerni a lelkészmunkatársak által végzett feladatokat és tevékenységeket. Összegyűjtötték azon kezdeményezéseket, amelyek egy-egy helyen beváltak, jól működnek, közben pedig igyekeztek felmérni a rájuk bízott fiatalok aktuális helyzetét.

Emellett a személyes beszélgetések, a közös szentmisék imádságai és a spontán tanúságtételek abban is segítettek, hogy az ország különböző részein szolgálatot teljesítő egyetemi lelkészek közösen, bizalommal tudjanak a jövő felé tekinteni.

A résztvevők ahhoz is hozzáláttak, hogy megszervezzék szeptember utolsó vasárnapjára (szeptember 25.) az egyetemisták országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra, amely Salgótarjánból indul a búcsút megelőző napon, ahová az egyetemi lelkészségek közösségeit várják.

Az együttműködés további tervei között szerepel a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozójának (KELET) megszervezése 2023 februárjában, valamint cél az országban szolgáló egyetemi lelkészek találkozójának hagyománnyá formálása is, hogy szolgálatukat évről évre egy gyümölcsöző kapcsolódási pont erősítse és segítse.

Forrás és fotó: Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Magyar Kurír