Katolikus teológus a debreceni református alapítvány díjazottja

Benyik György sokat tett a felekezetek közötti párbeszédért.

Benyik György katolikus teológus kapja idén a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját – közölte szerkesztőségünkkel a Tiszántúli református Egyházkerület sajtóosztálya.

Benyik György 1952-ben született Soltvadkerten. Teológiai tanulmányait 1970–1971-ben a szegedi Hittudományi Főiskolán, majd 1972 és 1975 között Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián végezte. 1975-ben Soltvadkerten szentelték pappá, majd 1978-ig a kalocsai Szent Imre plébánia káplánja volt. Teológiai doktorátusát 1977-ben Budapesten, a Hittudományi Akadé­mián szerezte meg, 1978 és 1980 között Rómában bibliatudományokat tanult. 1978 óta tanít a szegedi Gál Ferenc Egyetem Biblikus tanszékén, jelenleg főiskolai tanár beosztásban. Több mint 170 tudományos publikációt jegyez.

A teológus 1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény­sorozatot, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli, katolikus bibliatudósok számára. Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött. A szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált.

Benyik György a magyarországi biblikus szakirodalom történetének kiváló ismerője és lexikográfusa. Ökumenikus beállítottságának további ékes bizonyítéka, hogy a témában szer­kesz­tett gyűjteményes kötetei (2000 és 2016) teljes természetességgel egyesítik egyetlen lexikonban a magyar katolikus és protestáns bibliatudósokat. A többi felekezet iránti nyitottságának további, kedves bizonyítéka, hogy amikor 2017-ben és 2019-ben az ő irányítása alatt elkészült egy római-katolikus hangzó Biblia, a projektbe a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, de más protestáns oktatási intézmények hallgatói is meghívást kaptak.

A kitüntetés átadására január 23-án a debreceni református Nagytemplomban, az Ökumenikus imahét záró alkalmán kerül sor. A díjat Fekete Károly püspök és Kustár Zoltán kuratóriumi elnök közösen adja át.

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította meg a „Pro Unitate in Christo” díjat és fogadta el a díj adományozásának rendjét. A díj neve magyar fordításban: „A Krisztusban megélt egységért”. A díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenek előtt a római katolikus és a református egyház között.
Forrás: civishir.hu
Fotó: Bozsó Miklós