Hálaadó ünnepi szentmise a felújított Szent Kereszt-templomért

Hálaadó búcsúi szentmise keretében 2021. szeptember 19-én áldja meg a felújított klárafalvai Szent Kereszt-templomot Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök. A templom korszerűsítése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, hazai központi költségvetési forrásból, továbbá a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a helyi plébánia támogatásával, mintegy 65 millió forintból valósult meg.

A Csongrád-Csanád megyei Klárafalván található, 1935-ben épült Szent Kereszt-templom a település római katolikus közösségét szolgálja.

Klárafalvának már a középkorban is volt temploma, amelyet Assisi Szent Klára tiszteletére szenteltek; ez a török korban a településsel együtt elpusztult.

A Szent Kereszt tiszteletére szentelt templom hossza tizenhat, szélessége négy méter. Megjelenése puritán, csak homlokfala díszített, különlegessége a nyeregtetőben rejlik. A bejárati ajtó középen helyezkedik el, fölötte található a harang. A homlokzati fal a tetősík fölé magasodik, íves párkányhoz hasonlóan húzódik a toronyrész két oldalánál.

A templombelső csonka gúla alakú, a nagy fesztávolság miatt vas átkötő huzalokkal beépített, tagolóelemei az ablakok közötti falpillérek. A hátsó zárófal előtt helyezkedik el a fából készült oltár, fölötte található a feszület. A falakon 14 stációkép olajfestmény látható, amelyek 1978 körül készültek.

A templomon nyomot hagyott az idő vasfoga, így korszerűsítése aktuálissá vált. A felújítási munkák során szigetelték a főfalakat, új mészkő burkolatot kapott a liturgikus tér, korszerűsödött az elektromos hálózat, energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel, akadálymentesítették a sekrestyét, újra festették az épület belső falait és a padokat. A templomtér megfelelő hőmérsékletét padfűtés biztosítja. A kivitelező szigetelte, majd új vakolattal látta el a homlokzatot, kicserélte a tetőszerkezet héjazatát, továbbá új ereszcsatorna-rendszert épített ki. A templom energiaellátását nap¬¬elemes rendszer biztosítja. Az épület megközelítését térkővel borított járda, illetve akadálymentes parkoló segíti.

A beruházás mintegy 65 millió forintból valósult meg.