Felszentelték a pusztaszeri Szentháromság-templomot

A templom mellett felállított sátorba sem fértek be a hívek és az érdeklődők Pusztaszeren, az egyházmegye és az ország legújabb templomának avató ünnepségén

Amíg épül a templom, addig él a nemzet. Amíg épülnek templomok, addig él a népünk, ez a mi örömünk és ez a mi erősségünk. Most itt Pusztaszeren egy újabb erősségnek, a templom felépülésének örülünk – szögezte le az ünnepi szentmise kezdetén Antal Imre plébános.

 

Szavait mi sem bizonyította jobban, hogy nem csak a templom liturgikus tere, hanem az épület mögött felállított sátor is dugig megtelt a hívekkel, az érdeklődő vendégekkel.

Imre atya így a kivetítőn keresztül is köszöntötte Dr. Kiss-Rigó László püspököt, Kovács József általános helynököt, a jelenlévő paptestvéreket, papnövendékeket, Farkas Sándor miniszterhelyettest, országgyűlési képviselőt, Csongrád-Csanád megye és Kistelek járás településeinek elöljáróit, a meghívott vendégeket, Pusztaszer község lakóit és minden kedves megjelentet, majd Dr. Kiss-Rigó László püspök vette át a szót.

Egy rendkívüli alkalomra jöttünk most össze. Habár az elmúlt időben a helyi közösség tagjai már összejöhettek itt szentmisére, most, a mai napon Isten áldását kérjük ünnepélyesen erre az új templomra, és sokkal inkább a közösségre, melynek szolgálatára építettük ezt a templomot – köszöntötte a pusztaszerieket és a vendégeket a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Ezt követően köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak, hogy a templom átadásra kerülhetett. A magyar kormánynak, aki a forrást biztosította, Máté Gábor polgármesternek, aki a szándékot elindította, a tervezőnek, a kivitelezésben résztvevőknek, és mindenkinek, aki a megvalósulásban részt vett, imádsággal, művészettel, bármivel – majd az Úr áldását kérve felszentelte a templomot.

Amikor valaki egy komoly projektbe kezd, akkor sok minden megelőzi azt. Először is sok esetben közös akarat kell, melyet igazolni kell valamilyen többségi véleménnyel is. Kell anyagi forrás, kellenek tervek és sok minden más. Amikor azonban Jézus az emberek elé áll az Ő projektjével, akkor ennek az ellenkezőjét látjuk. Ez ugyanis úgy indul, úgy valósul meg, mint a mag hajt ki, ami elvet az ember a földbe. Egy darabig, legalábbis látszólag nem történik semmi, de ha jó helyre került, lesz belőle valami. Jó néhány évvel ezelőtt polgármester úr meghívott, nézzük meg a helyszínt, ahol a templom épülne, még arra is megkért, hogy toljunk be egy lerobbant kocsit az úton. Aztán látszólag nem történt semmi – utalt a példázatra, majd szónoklata végén felidézte az azóta történteket, majd gratulált az új templomhoz, azt kívánva, hogy mindannyiunk javát szolgálja.

Az 1934-ben önállóvá vált Pusztaszer lakói régóta szerettek volna katolikus templomot, amelynek helyét egykor kijelölték, ám később beépítették. A templom építéséért a helyiek 2012-től 2019-ig lovas zarándoklatot szerveztek Pálosszentkútra és egy kopjafát állítottak, melyre minden zarándoklat alkalmából újabb rovátkát véstek. 2017. június 24-én e zarándoklat alkalmával tették le a templom alapkövét is. A Szentháromság-templom első kapavágási ünnepségét 2018 májusában tartották, az építkezés is ez év augusztusában kezdődött.

Máté Gábor polgármester ünnepi beszédjében visszaemlékezett a korábbi évtizedekre is.

A rendszerváltozás után, a választásokkor a kortesbeszédek nagy része ígéretet tett arra, hogy a választást követően Pusztaszeren templom fog épülni. Eltelt az idő, de nem épült templom Pusztaszeren. Időközben eldöntöttem, hogy én is megpróbálok erre az útra lépni, hátha tudok ezért a faluért tenni valamit. Nem ígértem templomot a településnek, azt ígértem, hogy tisztességgel és becsülettel fogom végezni a munkámat, szolgálni fogom a falu érdekeit, és ha ennek eredménye lehet egy templom, akkor azért is meg fogok harcolni. 2010-ben jött el az idő arra, hogy püspök úrral le tudtunk ülni, és meg tudtuk beszélni, hogy a régóta vágyott templom hogyan épülhetne fel. Lesz templom Pusztaszeren – válaszolta erre püspök úr.

A falu vezetője azután az évről évre megrendezett zarándoklatról, a kopjafa rovásairól, a sok-sok háttérmunkáról is szót ejtett, majd személyes hitet is tett a templom mellett.

Nem vagyok megkeresztelve. A templom megvalósulása során végiggondoltam, hogy amikor kezdtem a tudatomat megélni és a világnézetemet kialakítani, kezdtem megismerni a krisztusi alapelveket, akkor rájöttem, hogy ezek teljes mértékben az én értékrendemet képviselik, a megértés, a szeretet, a befogadás, a megbocsátás, ez mind-mind olyan értékrend, amit a szüleim belém neveltek – fogalmazott Máté Gábor, majd köszöneteit kötötte egy csokorba.

Szeretném megköszönni, hogy ez az épület fölépült, püspök úr meghallgatta a zarándokok igényét. Köszönöm püspök úrnak az is, hogy három olyan fiatal papot rendelt körzetünkbe, akik a fiaim lehetnének, de mégis Imre atya bölcsessége annyira magával ragadó tud lenni, hogy az idősebb emberek számára is komoly összefüggéseket, modern gondolatokat tud feltárni. Köszönöm, hogy ide rendelte Zoli atyát, aki maga köré tudja terelni a fiatalságot a gitárjátékával, a zarándokútjaival, a különböző szabadidős szervezéseivel, Nagyon köszönöm azt is, hogy Brendon atya is itt van közöttünk, és a beszédmódja, a hanglejtése, a dinamika, ami az ő beszédjében van, az a szentbeszédjét dallá változtatja. Köszönöm ezt a fiatal papjainknak is, azt hogy így viszik a hátukon ezt az értékrendet és a falu sorsát. Kívánom, hogy a későbbiekben olyan látogatottsága legyen a templomnak, mint amilyen az elmúlt néhány hétben volt – mondta, majd Antal Imre plébánossal közösen megköszönték a templom megvalósulásában érintettek segítségét.

Dr. Kiss-Rigó László püspök templomépítő szolgálatáért, a magyar kormány részéről Farkas Sándornak a támogatásért, Sztrémi Zsuzsannának, az egyházmegye pályázati vezetőjének a gondos munkájáért, Germán Gézának a templom tervezéséért, a kivitelező részéről Tóth Istvánnak, az építő cég vezetőjének, Berta Zsuzsannának szintén a kivitelezés során nyújtott tevékenységéért, valamint Busa Imre műszaki ellenőrnek, „akitől megtanultam, hogy mindenkinek az igenje annyit ér, amennyire nemet is tud mondani” – fogalmazott Imre atya.

Végül, de nem utolsó sorban Máté Gábor polgármesternek köszönöm mindazt, amit a templom építése érdekében tett. Sokan tudjuk, milyen hozzáállást tanúsított, köszönjük, hogy mindvégig mellettük állt és támogatott bennünket. Isten fizesse meg – fejezte ki a közösség köszönetét Antal Imre plébános.

Zárszóként egy régi székely anekdotát idézett Isten házának helyi gazdája, melynek kapcsán kiemelte, hogy a hívek az élővizek forrásából, Krisztusból ihatnak, és ezáltal a józanság útján járhatnak a pusztaszeri templomban.

A szentmise és a rendezvény végeztével Dr. Kiss-Rigó püspök kért áldást mindenkire, majd a közösen elénekelt Himnusz és a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnusz hangjaival ért véget a Szentháromság-templom avatási ünnepsége.

Forrás: kistelekjárás.hu