A hamvazás szertartása a bűnbánatot és földi életünk végességét szimbolizálja

A szociális törődés, a lemondás és az ima a nagyböjti időszak három alappillére – hangsúlyozta prédikációjában Krisztus üzenetét Kiss-Rigó László megyés püspök hamvazószerdán. A hamvazás szertartása rendhagyó módon zajlott a szentmise keretében, ahogyan a keresztúti ájtatosságok is a megszokottól eltérően történnek majd a járványhelyzet miatt.

Hamvazószerdával elkezdődött a húsvétot megelőző negyvennapos böjti időszak, a bűnbánat, a belső megújulás, a hit elmélyítésének és a lelki megtisztulásnak az ideje, mellyel Jézus halálára és feltámadásának ünnepére készülnek a keresztény közösségek.

Lemondás

A nagyböjt fontos része az imádság és a jó cselekedetek mellett a lemondás: a katolikus egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő, a nagyböjt többi péntekén pedig tilos a húsfogyasztás minden 14. életévét betöltött hívő számára. Az időszak liturgikus színe a bűnbánatot szimbolizáló lila, további sajátossága, hogy a nagyböjt alatt nem hangzik fel a szentmiséken az örömöt zengő alleluja.

A nagyböjti időszak liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatot szimbolizálja. Fotó: Kuklis István.

Hármas üzenet

Hamvazószerda alkalmából Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke celebrálta az esti szentmisét a Fogadalmi templomban.

– Minden nagyböjt elején az evangéliumban három dologról van szó, mely nem csupán a keresztény közösség értéke, hanem az egész emberiség, minden vallás és kultúra több évezredes hagyománya.

A szociális törődés vagy alamizsna, a böjt és az imádság – fogalmazott prédikációjában, majd hangsúlyozta: Jézus üzenete szerint jótékonykodásunkkal ne kérkedjünk, a böjt valóban a lelki elmélyülésről szóljon, az imádságot pedig ne csak közösségben, hanem egyénileg is műveljük.

Fotó: Kuklis István

A hamvazás szertartása rendhagyó módon zajlott a szentmise keretében.

A járványhelyzet miatt a papok ezúttal nem keresztet rajzoltak a hívek homlokára, hanem fejükre hintettek az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujából a bűnbánat szimbólumaként, emlékeztetvén őket ezzel földi életük végességére.

Rendhagyó keresztút

Idén a keresztúti ájtatosság is a szokásostól eltérő módon zajlik majd a nagyböjt péntekjein 17.30 órától a Fogadalmi templomban. A járványügyi előírások miatt az ájtatosság ideje alatt csak a pap és a kántor megy majd körbe a templomban, a hívek a padokban ülve, állva vagy térdelve vehetnek részt az imában. Az egyes stációk képeit és az énekszöveget a kivetítőkön kísérhetik figyelemmel.

Forrás: delmagyar.hu