Hamarosan több mint 2000 ember hangján szólal meg magyarul a Biblia

Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű motu propriójával elrendelte, hogy az évközi idő harmadik vasárnapja – amely az ökumenikus imahét után következik – legyen Isten igéjének vasárnapja.

Ötszáz évvel ezelőtt Luther Márton azt nyilatkozta, ő, majd pedig a többi reformátor vette ki a pad alól a Szentírást. Most Ferenc pápa ajánlja a katolikus papok figyelmébe a Biblia alaposabb tanulmányozását, és azt, hogy a vasárnapi prédikációjukban fokozott figyelmet fordítsanak a Szentírás korszerű értelmezésére.

A Benyik György biblikus tanár, plébános, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója által elindított és a konferencia szervezésében zajló többéves program, a Hangos Biblia felvétele a befejezéséhez közeledik. Az 500 hangú Bibliát, vagyis az újszövetségi Szentírás teljes szövegét – körülbelül 500 felolvasó hangján, 3 perces részletekben – már meghallgathatják az érdeklődők a konferencia honlapján. Ezt jórészt a Kárpát-medencében szétszóródott magyarok olvasták fel: Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, de természetesen jó néhány csoport részt vett a programban a mostani Magyarország területéről is. Ez a hanganyag közel két éve teljes terjedelmében fent van a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján.

Az Ószövetség szövegének felolvasásában eddig csaknem minden magyar egyházmegye részt vett, esetenként az adott egyházmegye főpásztora is olvasott egy-egy részletet. Számos katolikus iskola növendékei is bekapcsolódtak a programba. Ezenkívül a szegedi Gál Ferenc Főiskola hallgatói, valamint a Gyulán működő Grosics Labdarúgó Akadémia hallgatói is részt vettek a munkában. Nagy öröm, hogy a program időközben ökumenikussá vált: a Budapesti Unitárius Egyházközség fiataljai és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói is bekapcsolódtak a felolvasásba.

Az Ószövetség teljes anyaga – előzetes becslések szerint – 1641 felolvasót igényel. Körülbelül 800 hanganyag már megérkezett Zólyomi Norbert médiaapostolhoz, a szegedi-tarjánvárosi Szent Gellért-plébánia hitoktatójához, aki a program főkoordinátora. Áldozatos munkát végez: mindegyik felvételt végighallgatja, és megtisztítja a különféle hibáktól. Ez a sok időt igénylő utómunka még most is zajlik. A tervek szerint 2020. szeptember 30-ra, Szent Jeromos ünnepére, a Szentírás vasárnapjára minden hanganyag elkészül és elérhető lesz.

A tervek között szerepel, hogy kellő anyagi támogatás birtokában a hanganyagokat egy applikáció segítségével mobiltelefonon is elérhetővé teszik. Esetleg naponta kaphatnak a feliratkozók egy-egy 3 perces bibliai szöveget, napi lelki táplálékként. Így mindenki számára megszólalhat majd Isten igéje, egy több mint 2000 főt számláló vallásos magyar közösség hangján, az internet által pedig növekedhetne a Szentírást naponta hallgatók száma.

Mivel ezek a hanganyagok különféle nyelvjárásokban felolvasott szövegeket tartalmaznak, a Hangos Biblia őrzi azt az ismeretet is, hogy édes anyanyelvünket nagyon változó dialektusokban beszélik még ma is.

Forrás és fotó: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

Forrás: Magyar Kurír