Diakónusszentelés Gyulán

Január 11-én, szombaton, 10 órakor, a gyulai Nádi Boldogasszony templomban Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök diakónussá szentelte Amanso Brendan Chika-t, Balogh Ottót valamint Nnadi Onyedikachi Benjamint, a Szent Gellért Szeminárium 5. évfolyamának növendékeit.

A szegedi Szent Gellért Szeminárium három végzős növendéke, a nigériai születésű Amanso Brendan Chika továbbá honfitársa, Nnadi Onyedikachi Benjamin, valamint Balogh Ottó az áldozópapságra készülve, január 11-én egy életre szóló elköteleződést vállalt Jézus meghívására. A gyulai Nádi Boldogasszony templomban az ünnepi szentmise során a leendő diakónusokat név szerint mutatták be Kiss-Rigó László püspöknek, ők pedig jelentkeztek az Úr akaratának teljesítésére. Ezután a főpásztor beszédében elmondta: „Aki valóban csatlakozik Jézus Krisztushoz, az győztes. Az igazi győzelem a világ felett a mi hitünk. Azt kívánom, hogy a diakónusi szolgálat alatt még inkább elmélyüljön, fejlődjön, erősödjön a kapcsolat Jézus Krisztussal, és másokat is erre tanítsanak. A szolgálat nem egyfajta első lépcső, ami után jön a papság, azután pedig majd a püspökség. Itt nem a méltóságok szolgálata emelkedik, hiszen a keresztény méltóságnál nagyobb nincs, ezt mindannyian egyformán birtokoljuk, hanem a felelősség, a szolgálat és a kötelesség”.

A beszédet követően a diakónusszentelés lényegi része, az apostolutód kézfeltétele, valamint a felszentelő imádság következett. A szentelési imádság után átadták az új diakónusoknak szolgálatuk új liturgikus ruháit: a bal vállról keresztbe kötött stólát, valamint a dalmatikát. A beöltöztetést követően került sor az evangéliumos könyv átadására, hiszen az újonnan szentelt szerpap elsősorban Isten Igéjének hirdetője lesz a hívek között; feladatát képezi az evangélium ünnepélyes felolvasása, homília, illetve prédikáció tartása, valamint szentmisén kívül a keresztelés, házasságkötés, temetés végzése, valamint a szeretetszolgálat. Amanso Brendan Chika, Nnadi Onyedikachi Benjamin valamint Balogh Ottó diakónus szentelési miséje a hívek nagy számának részvétele mellett Benjamin köszönő szavaival és a püspök áldásával ért véget.

« 1 A 2 »