Az európai identitás a lengyel-magyar kapcsolatok tükrében – konferencia

Az európai identitás a lengyel-magyar kapcsolatok tükrében a jövő generációinak. Transznacionális és transzgenerációs tapasztalatok a lengyel magyar ifjúság körében címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a szegedi Gál Ferenc Főiskolán.

A 2019. november 20-21. között tartott esemény szervezője a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája és a Gál Ferenc Főiskola volt. A konferenciát Karol Biernacki, a Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja nyitotta meg, aki beszédében kiemelte a két nép nemzeti és keresztény identitásért folytatott áldozatos munkáját. Ezt a hősies és példaértékű közös munkát kell áthagyományozni a jelen és a jövő generációinak – fejtette ki a konzul.


A konferencián a Főiskola és a Kateketikai Iroda munkatársai mellett hat lengyel előadó vett részt, akik a krakkói Ignatianum Akadémiáról és a II. János Pál Pápai Egyetemről érkeztek. Az előadások témái a történelmi lengyel-magyar kapcsolatokat járták körül a középkortól egészen a XX. századig, illetve bemutatták, hogy a közös történelmi tapasztalatok, az európai értékek, a közép-európai identitás együttes értékelése milyen módon jelenhet meg az egyházi intézmények nevelői munkájában. Ennek megfelelően a programban jelentős szerepet kapott az ifjúságról szóló 2018-as szinódusra készült felmérés eredményeinek ismertetése és a két országra vonatkozó tanulságok összevetése.


A konferencia magyar előadói között Dr. Rosta Gergely PhD, szociológus, a PPKE egyetemi docense, illetve Varga Péter és Serfőző Levente a Gál Ferenc Főiskola oktatói tartottak előadást. A konferencia résztvevői megvizsgálták, hogy mit jelent manapság az európai és keresztény identitás az ifjúság számára, továbbá, hogy a történettudomány eredményei hogyan ültethetők át a mindennapi ifjúságpasztorációs és nevelői munkába. A nevelői munka egyik célja, hogy megértsük az európai keresztény identitás mélyebb értelmét, illetve mindezt igyekezzünk megértetnünk a fiatalabb generációkkal is. A két nemzet történelmi és vallási gyökerei lehetőséget adnak a közös gondolkodásra és a hosszú távú stratégiai feladatok megfogalmazására.