1930. október 24-én valóra vált a szegediek fogadalma: 89 évvel ezelőtt szentelték fel a Fogadalmi Templomot.

A Dóm alapkövébe elhelyezett okmány zárlata

“Álljon ezen templom az Isten dicsőségére, Szeged város lakóinak lelki javára és a magyar építőművészet díszére végtelen időkig. Kialakulandó fenséges kupolája és égre meredő két tornya hirdesse messze vidéknek Szeged városa római katolikus lakói hithűségét, összes polgárainak lelkesedését és áldozatkészségét. Áldozatkész kegyúr város s a buzgó hívek állandó gondozása mellett sem állagán, sem berendezésén ne vegyenek erőt az idő viharai, hogy fönséges íve alatt Szeged város és környékének számtalan egymásután következő nemzedéke imádkozhassék a Mindenható és örökkévaló Istenhez a Hazáért, Királyunkért, vallásunkért, Szeged város haladásáért és népének boldogulásáért.”