Osztozó–Lelkigondozók fóruma Szegeden

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a szociális és gyermekvédelmi szféra állami fenntartója, intézményeiben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ellátottak – Alaptörvény biztosította jogukkal élve – megfelelő lelkigondozásban részesülhessenek és gyakorolhassák hitüket.

Ebben jó együttműködő partnerek a történelmi egyházak. Országos szinten mintegy 600 lelkipásztor tart kapcsolatot az intézményekkel, hitéleti programokat, istentiszteleteket, közösségi alkalmakat tartanak.

A kirendeltségek segítségével minden megyében számos találkozót szerveztek már olyan munkatársaknak, akik egy-egy szociális vagy gyermekellátó intézményben a hitéleti eseményeket szervezik, a vallásgyakorlás, mint alapvető ellátotti jog feltételeit megteremtik, lelkigondozói eseményeket, beszélgetéseket tartanak. Ők jellemzően gyakorló hívők vagy motivált segítők.

Nekik szerveződnek az Osztozó- Lelkigondozók fóruma c. találkozók, amelyeket a főigazgatóság és a megyei kirendeltségek közösen rendeznek. Ez lehetőséget ad arra, hogy az egyházmegye földrajzi területén, de az SZGYF fenntartásában működő állami szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai személyesen is találkozhassanak a megyés főpásztorral, meghallgassák gondolatait az egyházmegyéről és az együttműködés lehetőségeiről az egyházi kapcsolatok, a lelkigondozás területén.

A találkozók célja a tapasztalatcsere, megbeszélés, az esemény nevéhez kötődően: „osztozás”. Eddig huszonnégy ilyen Osztozó fórum zajlott szerte az országban, a huszonötödiket december 19-én, Szegeden, a püspöki székházban tartották dr. Kovács József általános helynök részvételével, aki egyben az esemény házigazdája is volt.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye történetét bemutató tájékoztatót követően Kovács József válaszolt a fórum résztvevőinek kérdéseire. Többek között arra, hogy napjainkban is jellemző-e még, hogy a papnövendék tanul és tanul, majd imádkozik, a köztes időben pedig eszik? Illetve arra is, hogyan változott a papi szolgálat az elmúlt években, évtizedekben? A kötetlen beszélgetés után a fórum résztvevői a Szegedi Dóm Látogatóközpontban Thorday Attila teológia tanár, plébános előadását hallgathatták meg, amelyből, kiderült, hogy a lelki gondozók, a lelki vezetők támogatására is van „muníciója” az egyháznak, amelyet felkínál a segítséget kérőknek. A program, amelyen Békés és Csongrád megye intézményeiből 25 munkatárs vett részt, a Székesegyház liturgikus terének bemutatásával, majd egy közös „zarándok ebéddel” zárult.