Ministráns Találkozó

„Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.”
(Zsolt 92,14) Szeged-Csanádi Egyházmegye Ministráns Találkozó

A Szeged-Csanádi Egyházmegye október 6-án először rendezte meg az Egyházmegyei Ministráns Találkozót, melynek a szegedi dóm és a Szent Gellért Szeminárium adott otthont. A találkozóra több településről érkeztek, lányok és fiúk is, összesen 131 ministráns vett részt a rendezvényen. „Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.” – ezzel a Szentírási idézettel szólították meg a fiatalokat a szervezők.

A találkozót Dr. Kiss- Rigó László megyéspüspök, szentmisével nyitotta meg. Ezt követően, a gyermekek liturgikus színek szerinti csoportokba osztva, hallgatták meg és kapcsolódtak be az öt vendégelőadó bemutatójába. Minden előadó a számukra meghatározott témával készült erre a napra.

Illyés Zsolt plébános kiemelte, hogy nagyon fontos az Istenbe vetett hit, ez alapján, kell egy alap, amire lehet építeni, de ez csak akkor lehetséges, ha boldogok vagyunk, tudhattuk meg tőle. Tehát mindenkinek meg kell találnia azt a hivatást, ami boldoggá fogja tenni.  Kihangsúlyozta, hogy nem az anyagi és a földi dolgok tesznek boldoggá, hanem például az öröm. Legfontosabbnak tartja, hogy az embernek jóban kell lenni a Jó Istennel.

Wertheim Mátyás OFM a szerzetesség és sport kapcsolatáról tartott előadást. Szent Ferenc életével kapcsolatban kérdezte a gyerekeket, hogy vajon miért választhatta ezt az életet. Előadásában megjegyezte, hogy közel vagyunk Jézushoz, de Szent Ferenc még közelebb volt hozzá, hiszen ajándékul kapta Jézus sebeit, nem pedig büntetésül.

Sipos Patrik, a liturgiáról beszélt a ministránsoknak. A témához kapcsolódóan elmondta, hogy a ministránsok, valójában szolgálatot teljesítő katolikus hívők, akik nincsenek benne az egyházi rendben, mint a papság/diakónusok. De szó volt még a ministránsok feladatairól, és arról, hogy hogyan is kell, hozzákezdeni a ministráláshoz.

A hódmezővásárhelyi Domonkos nővérek közül Marianna nővér és Diána nővér tartottak előadást. A nővérek összehasonlították a szerzetesek- papok- katonák életét a kezdetektől a tanuláson, döntésen, ruhán, lakhatáson, megszólításon keresztül egészen a „befejezésig”. Továbbá bemutatták, hogy milyen az életük a rendbe és beszéltek a fogadalomról is.

Kondé Lajos pasztorális helynök a szegedi dómról tartott előadást. Részletesen bemutatta, hogy hogyan is néz ki a fogadalmi templom, és hogy az eredeti építési tervet miért kellett elvetni. Előadását egészen az 1879-es árvíztől kezdte, elmondta, hogy Európa harmadik legnagyobb orgonája is itt található, valamint mesélt a Szent Gellért harangról is.

Az előadások után az altemplomban ízletes ebéd várta a ministráns gyerekeket és kísérőket. Az ebédet egy totó követte, melyre a helyes válaszadók között egy az Egyházmegyei Ministráns Találkozó logójával ellátott póló került kisorsolásra. A különféle településekről érkező fiatalok színek szerinti csapatfelosztásban indultak a délutáni játékfoglalkozásra. Minden csoport a vezetőik által kitalált játékokkal ismerkedett meg. A délutáni foglalkozások után Serfőző Levente Atya egy rövid éneklésre invitálta a ministránsokat az altemplomba, majd személyes gondolataival zárta a Találkozót.

Csányi Helga Marinetta
szervező

« 1 A 2 »